Mangler du vejledning omkring virksomhedens affaldssortering?

Revas vil gerne hjælpe egnens virksomheder med at skabe den bedst mulige affaldshåndtering. Din virksomhed er derfor velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål.

Du kan kontakte Revas på tlf.: 86 61 39 55

eller via e-mail: revas@viborg.dk

Derudover tilbyder vi, uden beregning, at komme på besøg hos jeres virksomhed, hvor vi kigger på affaldet og jeres sortering. Vi ser på det forbrændingsegnede og deponeringsegnede affald og kommer med forslag til, hvilke dele af det I evt. vil kunne frasortere med henblik på genanvendelse.

Bortskaffelse af virksomhedens genanvendelige affald

Grundet liberalisering må kommuner ikke modtage kildesorteret, genanvendeligt affald fra erhvervet. Derfor kan vi ikke håndtere bortskaffelsen og afsætningen for jer.

Din virksomhed skal selv finde godkendte og registrerede indsamlere og genanvendelsesanlæg, som må modtage jeres genanvendelige affald. Godkendte indsamlere og anlæg er registrerede i Affaldsregistret – et nationalt register, der varetages af Miljøstyrelsen.

Affaldsregistret findes på adressen www.affaldsregister.mst.dk (linket åbner i nyt vindue).

Aktuelle nyheder


  • Tømning med kranbil
    Revas har lavet besvarelse på de modtagne spørgsmål. Du kan downloade >

ARROW-DOWN