Viborg Kommune ønsker mere borgerinddragelse i planlægning af den kommende affaldsordning i Viborg midtby. Borgerne kan få mere indflydelse på miljøstationernes placering.

Viborg Kommune har besluttet at indføre en ny affaldsordning i Viborg midtby. Den nye affaldsordning går ud på, at der etableres underjordiske miljøstationer til affald i midtbyen. Ordningen indføres blandt andet for at give renovatørerne bedre arbejdsforhold, da de nuværende forhold ikke lever op til reglerne for arbejdsmiljø.

Klima- og Miljøudvalget har drøftet affaldsordningen igen den 31. august og har besluttet at udskyde tidspunktet for, hvornår affaldsordningen etableres. Det skyldes, at borgerne på et informationsmøde om den nye affaldsordning har efterspurgt mere information og mere inddragelse i beslutningsgrundlaget for placeringerne af de underjordiske miljøstationer.

Det har udvalget besluttet at imødekomme, og Viborg Kommune inviterer derfor til nye møder med beboerne i midtbyen om placeringerne.

Affaldsordningen forventes nu at træde i kraft i begyndelsen af 2018.

Følg projektet på www.revas.dk/Viborgmidtby