Nu kan du downloade filer med stillede spørgsmål og vores besvarelser…download her

Revas har netop annonceret et udbud for levering af beholdere til dagrenovation og ressourcer hos private husstande, sommerhuse, virksomheder og institutioner og boligselskaber mv. i Viborg Kommune.

Opgaven er levering af beholdere, klargøring med diverse labels og forestår udbringning samt registrering hos borger mv.
Udbuddet gennemføres som offentligt udbud efter reglerne i udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015). Tilbudsfristen er 15. september 2017. Nærmere tidsplan fremgår af udbudsbetingelserne.

Det samlede udbudsmateriale fremgår af nedenstående zip-fil.

Materialet omfatter:
1) Udbudsbetingelser (pdf-version)
2) Kontrakt (pdf-version)
3) Kravspecifikation (pdf-version)
4) Det fælleseuropæiske udbudsdokument (xml-version)
5) Tilbudsskema (xlsx-version)
6) Bilag med oversigtskort over Viborg Kommune (pdf-version)

Du kan downloade udbudsmaterialet her:
Revas-udbud_levering af beholdere 2017.zip