Revas har netop annonceret et udbud for levering af beholdere til dagrenovation og ressourcer hos private husstande, sommerhuse, virksomheder og institutioner og boligselskaber mv. i Viborg Kommune.

Opgaven er levering af beholdere, klargøring med diverse labels og forestår udbringning samt registrering hos borger mv.
Udbuddet gennemføres som offentligt udbud efter reglerne i udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015). Tilbudsfristen er 15. september 2017. Nærmere tidsplan fremgår af udbudsbetingelserne.

Det samlede udbudsmateriale fremgår af nedenstående zip-fil.

Materialet omfatter:
1) Udbudsbetingelser (pdf-version)
2) Kontrakt (pdf-version)
3) Kravspecifikation (pdf-version)
4) Det fælleseuropæiske udbudsdokument (xml-version)
5) Tilbudsskema (xlsx-version)
6) Bilag med oversigtskort over Viborg Kommune (pdf-version)

Du kan downloade udbudsmaterialet her:
Revas-udbud_levering af beholdere 2017.zip