Indsamling af dagrenovation og ressourcer
udført med komprimatorbil

– Udbud med diesel som drivmiddel

– Udbud med gas som drivmiddel

Revas har netop annonceret to udbud for indsamling af dagrenovation og ressourcer fra alle private husstande, sommerhuse, virksomheder og institutioner, boligselskaber, miljøstationer og genbrugsstationer mv. i Viborg Kommune.

Opgaven er opdelt i to separate udbud hvor kravet til bilernes drivmiddel er hhv. diesel og gas.
Udbuddene gennemføres som offentlige udbud efter reglerne i udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015). Tilbudsfristen er 18. august 2017. Nærmere tidsplan fremgår af udbudsbetingelserne.

Det samlede udbudsmateriale – for hvert at de to udbud – fremgår af nedenstående zip-filer.

Materialet omfatter:
1) Udbudsbetingelser (pdf-version)
2) Kontrakt (pdf-version)
3) Særlige Arbejdsbetingelser og Beskrivelser (pdf-version)
4) Det fælleseuropæiske udbudsdokument (xml-version)
5) Tilbudsliste (xlsx-version)
6) Bilag med oversigtskort over Viborg Kommune (pdf-version)
7) Bilag med oversigt over estimerede antal tømninger
8) Bilag med grundskitser for skelordning (pdf-version)

Du kan downloade udbudsmaterialet vedr. kørsel med drivmidlet diesel her:
Revas-udbud_dagreno-komprimator_diesel_maj2017.zip

Du kan downloade udbudsmaterialet vedr. kørsel med drivmidlet gas her:
Revas-udbud_dagreno-komprimator_gas_maj2017.zip

Du kan nu downloade filer med stillede spørgsmål og vores besvarelse af dem.
Her er spørgsmål og svar vedr. kørsel med drivmidlet diesel
Her er spørgsmål og svar vedr. kørsel med drivmidlet gas