Indsamling af dagrenovation og ressourcer
udført med komprimatorbil

– Udbud med diesel som drivmiddel

– Udbud med gas som drivmiddel

Revas har netop annonceret to udbud for indsamling af dagrenovation og ressourcer fra alle private husstande, sommerhuse, virksomheder og institutioner, boligselskaber, miljøstationer og genbrugsstationer mv. i Viborg Kommune.

Opgaven er opdelt i to separate udbud hvor kravet til bilernes drivmiddel er hhv. diesel og gas.
Udbuddene gennemføres som offentlige udbud efter reglerne i udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015). Tilbudsfristen er 18. august 2017. Nærmere tidsplan fremgår af udbudsbetingelserne.

Det samlede udbudsmateriale – for hvert at de to udbud – fremgår af nedenstående zip-filer.

Materialet omfatter:
1) Udbudsbetingelser (pdf-version)
2) Kontrakt (pdf-version)
3) Særlige Arbejdsbetingelser og Beskrivelser (pdf-version)
4) Det fælleseuropæiske udbudsdokument (xml-version)
5) Tilbudsliste (xlsx-version)
6) Bilag med oversigtskort over Viborg Kommune (pdf-version)
7) Bilag med oversigt over estimerede antal tømninger
8) Bilag med grundskitser for skelordning (pdf-version)

Du kan downloade udbudsmaterialet vedr. kørsel med drivmidlet diesel her:
Revas-udbud_dagreno-komprimator_diesel_maj2017.zip

Du kan downloade udbudsmaterialet vedr. kørsel med drivmidlet gas her:
Revas-udbud_dagreno-komprimator_gas_maj2017.zip