Dagrenovation – også din sortering er vigtig

Dagrenovation er alt affald fra den daglige husholdning. Som alt andet affald er også dagrenovation en ressource. Derfor er det vigtigt, at du sorterer dit affald rigtigt og grundigt, så kun madaffald, snavset emballage o.l. ender i affaldssækken eller -containeren.

Download brochure affald 
Download regulativ

Et par tips:

  • flasker, papir, pap o.l. kan genbruges eller genanvendes
  • grønt køkkenaffald hører hjemme i kompostbeholderen
  • batterier kan du lægge i en klar pose på toppen af din skraldespand, så tager skraldemanden den med ved næste tømning. Du kan også aflevere batterier på genbrugsstationen eller i butikker, der har en batteribeholder
  • medicin og andet miljøfarligt affald skal afleveres på genbrugsstationen
  • husk at pakke støvaffald og affald fra støvsugere ind, før du putter det i affaldssækken eller -containeren.

Alle skal være med

Som udgangspunkt skal du – og alle andre husstande i Viborg Kommune – være tilmeldt en godkendt dagrenovationsordning, så du hver eller hver anden uge får afhentet din affaldssæk eller -container.

Bor du i byen

Bor du i bymæssig bebyggelse, skal din husstand være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. På dette kort kan du se de områder, hvor du skal benytte den kommunale ordning – Download Viborg kortbilag her

Bor du uden for byen

Bor du uden for bymæssig bebyggelse, kan du selv bestemme, om du vil bruge den kommunale dagrenovationsordning. Eller om du vil benytte en privat affaldstransportør. Den private affaldstransportør skal være godkendt af Viborg Kommune. Vil du til- eller framelde dig den kommunale dagrenovationsordning, så kontakt Revas på   tlf. 86 61 39 55 eller revas@viborg.dk

Er du tilflytter

Hvis du lige er flyttet ind i et hus eller ejendom, der tidligere har været tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning, fortsætter denne ordning uændret. Betaling sker gennem ejendomsskatten. Er du tilfreds med ordningen, behøver du altså ikke foretage dig noget. Ønsker du ændringer i ordningen, så kontakt Revas på tlf. 86 61 39 55 eller revas@viborg.dk.

Se priser på dagrenovation her

Er du flyttet i nyt hus

Er du flyttet ind i et nybygget hus (eller et hus, der ikke har været beboet længe), skal du huske at du selv skal tilmelde dig den kommunale dagrenovationsordning.

Husk at give os besked ca. 14 dage før indflytning. Du kan ringe til os på 86 61 39 55 eller sende os en mail her.

 

Har du sommerhus

Har du sommerhus, skal du være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. Din affaldssæk eller -container vil blive tømt første gang i ugen efter påske. Herefter fortsætter tømningen hver eller hver anden uge i de næste 25 uger. Desuden er der en ekstra tømning i ugen efter efterårsferien.

Særlige områder

Særlige områder består af områder, der stiller særlige udfordringer eller muligheder for specielt dagrenovationsindsamling, men også indsamling af de øvrige affaldsfraktioner.

Det er typisk offentlige rum, sommerhusområder, særlige bevaringsværdige områder (f.eks. Viborgs gamle midtby) samt nyudviklede byområder, hvor der er mulighed for at bryde traditionelle affaldsvaner (f.eks. Arnbjerg bæredygtig bydel).

Adgangsforhold

Som grundejer er det din pligt at sørge for, at skraldemanden let kan komme til og fra affaldssækken eller -containeren.

Adgangsvejen
Adgangsvejen defineres som det stykke vej, der er mellem renovationsbilens holdeplads og dit affaldsstativ/beholder.

Der må højst være 40 meter I køreafstand fra renovationsbilen til affaldsstativet.

Da skraldemanden skal kunne køre sin kærre helt hen til stativet, skal følgende forhold være I orden:

I. Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag sorn f.eks. fliser, asfalt eller komprimeret grus med egenskab som f.eks. fliser.

2. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der skal være mindst 4 meters frihøjde overalt.

3. Adgangsvejen skal være ryddet for sne, må ikke være glat, og den skal holdes ren og vedligeholdt.

4. Døre og låger skal kunne holdes fast i åben stilling.

5. I den mørke tid skal adgangsvejen være oplyst

Download brochure om adgangsforholdene

Ekstra sække

Kan dit affald ikke være i sækken, kan du købe en ekstra sæk. Det kan du gøre på genbrugsstationerne, hos Viborg Kommunes Borgerservice eller i en af de butikker, der sælger de godkendte sække. Pris: 30 kr. Se salgssteder

Har du selv en holdbar sæk/pose, der kan bruges til affald, kan du få skraldemanden til at tage denne sæk/pose med. Det koster 30 kr. og kræver, at du køber en kode, som du sætter på den ekstra sæk/pose. Du kan

  • købe koden til EKSTRA sække via Revas App
  • bestille koden ved at sende en sms med teksten POSE til 1204.

Ekstra tømning eller aflever selv

Ud over at købe en ekstra sæk har du også andre muligheder, hvis du har for meget affald. Du kan

  • få et ekstra besøg af skraldemanden. Ring til Revas på tlf. 86 61 39 55 inden kl. 12.00 og aftal nærmere. Så kommer skraldemanden dagen efter og henter dit affald. Revas sender dig en regning for tømningen.
  • selv aflevere affaldet på Revas Affaldscenter, Kirkebækvej 136, Viborg. Her betaler du efter vægt. Genbrugsstationerne må ikke modtage dagrenovation.

Hvis skraldemanden glemmer dig

Hvis skraldemanden ved en fejl har glemt at afhente dit affald, så kontakt Revas på tlf. 86 61 39 55. Ringer du inden kl. 12.00, kan skraldemanden køre omkring dig samme dag. Ellers sker det dagen efter.

Vær opmærksom på, at skraldemændene må køre indtil kl. 18.00 om aftenen. Så hvis dit affald ikke er blevet hentet til det sædvanlige klokkeslæt, kan det skyldes, at affaldsbilen er kørt i stykker, eller der er opstået andre forsinkelser.

Hvis du får en ”hænger”

Hvis du ikke har fået tømt din affaldssæk eller -container, skyldes det som regel, at skraldemanden ikke har kunnet komme til sækken eller containeren, at de har været overfyldte e.l. Hvis det er tilfældet, får du en ”hænger” på affaldsstativet eller containeren, hvor du får en forklaring på den manglende tømning eller afhentning.

Når du har rettet op på forholdene, skal du sætte ”hængeren” fast på den gamle sæk og stille sækken ved dit affaldsstativ til næste planlagte tømmedag. Så tager skraldemanden begge sække med.

Har du en affaldscontainer, kan du putte det overskydende affald i en holdbar sæk og placere sækken med ”hængeren” ved siden af containeren.

Alternativt kan du kontakte Revas på tlf. 86 61 39 55 og bestille en ekstra tømning mod betaling. Prisen for en ekstra tømning afhænger af beholderens størrelse. Ekstra tømning af en sæk koster 124 kr., container på 240 liter koster 145 kr., container på 400 liter koster 156 kr., container på 600 liter koster 174 kr. og container på 800 liter koster 190 kr. Priserne er excl. moms.

Du kan også selv aflevere affaldet på Revas Affaldscenter, Kirkebækvej 136, Viborg. Det koster 11,75 kr. incl. moms for 20 kg dagrenovation, hvilket ca. svarer til en sæk.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om grundlaget for håndteringen af dagrenovation i Viborg Kommune, kan du her læse det regulativ, som Viborg Byråd har vedtaget.