Særlige regler for letfordærveligt affald

Måske har din virksomhed letfordærveligt affald i form af madaffald, snavset emballage o.l. I så fald skal du følge nogle særlige regler for at undgå problemer med lugt, fluer, skadedyr m.v.

Alle virksomheder, offentlige og private institutioner m.fl., der har dagrenovationslignende affald, som det også kaldes, skal

  • holde det letfordærvelige affald adskilt fra andet brændbart affald
  • registreres under en af de godkendte indsamlingsordninger for dagrenovationslignende affald
  • eller indgå en aftale direkte med et godkendt anlæg for behandling af dagrenovationslignende affald og madaffald
  • på forlangende indsende en kopi af ovennævnte aftale til Viborg Kommune. Aftalebetingelserne skal opfylde kommunens Regulativ for erhvervsaffald.

Sådan behandler du madaffald

Hvis din virksomhed har mere end 100 kg madaffald om ugen, skal du sende affaldet direkte til et godkendt modtageanlæg.

Har din virksomhed under 100 kg madaffald om ugen, kan du enten bortskaffe det i jeres beholder til dagrenovation eller via en godkendt affaldstransportør. Dem finder du her i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Fra affald til lys og varme

Dagrenovationslignende affald køres til forbrænding, hvor det indgår i produktionen af lys og varme. På samme måde og efter samme regler som dagrenovation fra private.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN