Produktion af varer har altid givet meget affald, og affald fra erhvervslivet udgør da også langt den største del af den samlede mængde affald. Samtidig er produktionen af moderne forbrugsvarer blevet mere kompliceret, og der bruges flere typer af råvarer, der kan være miljøfarlige, hvis de ikke håndteres korrekt.

Derfor er det i vores allesammens interesse, at også affaldet fra virksomhederne bliver håndteret miljømæssigt korrekt.

Alle virksomheder – store som små – skal være med til at sortere, indsamle og genanvende så meget affald som muligt. Det skal vi gøre af mindst to grunde: Af hensyn til miljøet og af hensyn til forbruget af råstoffer.

Derfor udvikler vi hele tiden nye metoder til at indsamle og genbruge flere og flere typer affald – både fra private husstande og erhvervsvirksomheder.

Aktuelle nyheder


UDBUD: Indsamling af dagrenovation og…
31. maj 2017
Indsamling af dagrenovation og ressourcer udført med komprimatorbil >

  • Helligdage 2017
    UGE 21 2017 Mandag 22/5 bliver tømt 22/5 Tirsdag 23/5 bliver tømt 22/5 >

ARROW-DOWN