Fritagelse for betaling af obligatorisk affaldsgebyr

Hvornår kan virksomheder IKKE søge fritagelse?

Virksomheder, der ønsker at benytte Revas’ genbrugsstationer, kan ikke søge fritagelse.

Hvornår kan virksomheder søge om fritagelse?

Årlig omsætning på under 300.000,- kr. to regnskabsår tilbage

• Hvis virksomheden havde en årlig omsætning på under 300.000 kr. i 2015 kan der søges om fritagelse.

For offentlige institutioner og virksomheder opgøres omsætningen som summen af lønsums- og driftsudgifter.

Andre grunde

Andre grunde er f.eks.:
– Ændrede CVR-data (branchekode og lignende)
– Ophør af virksomhed
– Ændring i antal ansatte
– Ændring af branchekode (jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 8)
– Ændring af virksomhedsform (jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 9)
– Flytning af virksomhed til anden kommune
– Ingen affaldsgenerering (virksomheden skal dokumentere, at den ikke genererer/danner affald)

Tidsfrist

Fristen for at søge om fritagelse for det obligatoriske affaldsgebyr
for 2017 var den 22. maj 2017.

CVR-registret

Det er virksomhedens registrering i CVR-registret pr. 1. januar i indeværende år, der danner grundlag for opkrævning af gebyret. Det er således afgørende, at virksomheden er korrekt registreret og opdateret i CVR-registret. Hvis du opdager, der er fejl, skal du selv sørge for at få det rettet. Det kan du gøre på www.virk.dk.

Der skal betales for hvert P-nr. (produktionsnummer). Der registreres et P-nr. i CVR-registret for den enkelte fysiske virksomhed. Der kan således være registreret flere P-numre under et CVR-nr.

Aktuelle nyheder


  • Tømning med kranbil
    Revas har lavet besvarelse på de modtagne spørgsmål. Du kan downloade >

ARROW-DOWN