Prisliste affaldscentret

pr. 1. juli 2017

Se gældende prisliste her på siden

eller download prislisten som pdf:

Revas affaldscenter priser juli 2017

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 7.00 – 16.00.

Alle priser er eksklusiv moms, men inklusiv statsafgift.
Statsafgiften for affald til forbrænding udgør 351,00 kr. og 475,00 kr. for affald til deponering.

Forbehold for ændring i statsafgift.

Priser er pr. ton og ekskl. moms.

Have- / parkaffald til behandling/sortering  150,00 kr.


Rent beton / tegl til behandling/sortering 75,00 kr.


Planglas/bilruder 400,00 kr.


Plastkofangere og PVC 2.700,00 kr.


Gipsplader 850,00 kr.


Landbrugsfolie 340,00 kr.


Hård plastemballage/plastfolieemballage 850,00 kr.


Sand fra sandfang 408,00 kr.

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald 467,00 kr.


Småt brændbart affald 542,00 kr.
(max. 0,5 x 0,5 x 1 m.)


Stort brændbart affald 542,00 kr.


PCB forurenet småt brændbart 542,00 kr.
(max. 0,5 x 0,5 x 1 m.)<

Ikke brændbart affald 890,00 kr.


Asbestholdigt affald *1) 1.095,00 kr.


PCB forurenede vinduer/døre 1.300,00 kr.


PCB bygge- og anlægsaffald 1.087,00 kr. 


*1) Hele asbest-/eternitplader skal være stablet på europaller til aflæsning. Støvende/mindre asbest-/eternitdele skal afleveres i lukkede bigbags.

Usorteret affald 2.200,00 kr.


Fejlsorteret affald 3.000,00 kr. 


OBS: excl. farligt affald, elektronikaffald og køle-/frysemøbler.

Fin fraktion – beton 38,00 kr.


Grov fraktion – blandet 38,00 kr.

Åbningstider for
Revas administration

Kirkebækvej 136
8800 Viborg
Tlf.: 86 61 39 55
Fax: 86 61 03 55
Mandag – tirsdag 8 – 16
Onsdag – fredag 8 – 15