Affald fra private husholdninger kan groft sagt deles op i seks grupper:

– Dagrenovation
– Grønt affald
– Papir og pap
– Flasker
– Farligt affald
– Storskrald

Revas har indsamlingsordninger, der gør det nemt for alle at være med til at øge genbruget og formindske mængden af affald, der skal deponeres på lossepladsen.

Vi har alle et ansvar for, at vore børnebørn kan overtage jorden i en ordentlig stand. Du kan også hjælpe miljøet ved at tænke dig om.

Du kan også læse bøgerne „Intet er så skidt…“, der er udgivet af Revas i Viborg siden 2002.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN