Undervisning og besøg

Noget, der betyder meget for os er, at kendskabet til miljøet og hvordan vi passer på og bevarer naturen, bliver udbredt til så mange som muligt – og gerne så tidligt som muligt.

Derfor er I også altid velkommen til at besøge Revas. Vi tilbyder undervisning og rundvisning på affaldscentret for børnehaver, skoleklasser og også for fx foreninger og institutioner.

Rundvisning 2 dage om måneden

I 2017 rundviser vi på følgende datoer:

 Februar: 3.2. og 24.2.
Marts: 9.3. og 30.3.
April: 13.4.
Maj: 11.5. og 25.5.
Juni: 8.6. og 22.6.
August: 17.8. og 31.8.
September: 14.9. og 28.9.
Oktober: 12.10. og 26.10.
November: 9.11. og 23.11.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN

I skal bare maile eller ringe i forvejen og aftale nærmere med vores informationsmedarbejder.
Book tid til rundvisning på revas@viborg.dk – eller ring på tlf.: 86 61 39 55

Vigtig information før rundvisning på Revas

I kan glæde jer til at komme ud og se hvor alt affaldet fra vores genbrugsstationer havner. Revas er en arbejdsplads, hvor der kører store maskiner og store lastbiler fra forskellige vognmænd. Vi vil rigtig gerne vise det frem, men det er vigtigt, at I assisterer os med sikkerheden, så vi fortsat kan afholde rundvisninger.

Vi har lavet en lille brochure med vigtig information til lærerne før et besøg på Revas:

Download Revas rundvisning vigtig info

Hvad bliver det til?

Ved at bruge menuen til venstre kan du se hvad der sker med tingene, som indleveres på Revas genbrugsstationen.
Hæftet „Nyttig info før du tager på Revas genbrugsstationen“ kan downloades som PDF fil til at printe – klik her >

Elever fra Sødalskolen blev udnævnt til Naturens Helte

Fire forældre tog med som opbakning, da 34 elever fra Sødalskolen i Rødding og Løvel i anledning af Forskningens Døgn besøgte Naturvidenskabernes Hus til den store ”Skralde-bang-fest” , arrangeret af Revas i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus

– Det er lidt svært, men det er også sjovt. Og rigtig godt, for så lærer vi jo en masse om affald, forklarer Josefine, Merle og Julie fra 1. klasse på Sødalskolen i Rødding, mens de står og fisker metalaffald op fra en forurenet “sø”. Det sker ved hjælp af en hjemmelavet ”fiskestang”. Sammen med 31 andre elever fra skolens 1. klasser var de tirsdag til den store ”Skralde-bang-fest” i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Et arrangement, der gennemførtes i samarbejde mellem Viborg Kommunes affaldsselskab Revas og Naturvidenskabernes Hus – som led i Forskningens Døgn.

– Vi vil gerne give børnene en forståelse af, at man ikke bare smider affald i naturen eller på gaden eller fortovet. Affald er en nyttig ressource, der kan genbruges eller genanvendes, så vi ikke behøver bruge løs af klodens råvarer, som der jo er knaphed på. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret og sorteret på den rigtige måde. Heldigvis er børnene, især i de yngste klasser, meget modtagelige for dette budskab, siger Viborg Kommunes affaldschef Poul Møller.

Meget håndgribelige aktiviteter

Under besøget i Naturvidenskabernes Hus undersøgte eleverne affald, der ellers ofte bliver smidt ud, for at finde ud af, hvad der kan bruges igen. Det skete på en meget håndgribelig måde, både i den forurenede sø og i det elektroniske skraldeværksted, hvor eleverne skulle skille forskellig slags elektronik ad. De skulle også prøve kræfter med Revas’ digitale spil om sortering. Og, ikke at forglemme, mødte de Natur Helten i skikkelse af skuespiller Katrine Weigelt, der sammen med børnene bl.a. sang Revas´sang ”Skralderalleri”, skrevet af Gorm Bull Sarning.

Affalds-emnet fanger eleverne

– På vores skole vil vi gerne give gode affaldsvaner. Emnet interesserer eleverne. Især når det behandles på en så forståelig måde som ved dette arrangement , siger skolepædagog Charlotte Schroll.

Forældrene er også glade for, at deres børn bliver klogere på, hvordan man skal håndtere og sortere affald. Som opbakning var fire af dem derfor taget med til Naturvidenskabernes Hus.

– Det er et fantastisk godt initiativ, og det er en fornøjelse at opleve børnenes engagement, siger to af forældrene, Bianca Bryrup og Karina Nielsen.

– I Naturvidenskabernes Hus er vi utroligt glade for samarbejdet med Revas om dette projekt, som tjener flere formål: Ud over at vi forhåbentlig kunne give børnene nogle gode og fornuftige affaldsvaner skulle arrangementet gerne øge deres interesse for naturfagene. Da vi her henvendte os til de yngste klasser, var vi særligt opmærksomme på, at alle aktiviteter foregik ”i børnehøjde”, siger projektleder Henrik Bay Madsen fra Naturvidenskabernes Hus.

Som afslutning på en god og lidt anderledes skoledag fik alle eleverne overrakt en medalje som bevis på, at de nu er nogle af ”Naturens Helte”, samt et USB-stik, indeholdende sangen og en animationsfilm om affald, natur og miljø.

I alt omkring 450 skoleelever fra Viborg Kommune deltog i ”Skralde-bang-festen”, der stakte sig over tre dage – mandag, tirsdag og onsdag i uge 17.

Links

Følgende links kunne være relevante i undervisningssammenhænge:
Danmarks Miljøundersøgelser: www.dmu.dk
Dit affald (Til undervisningsbrug): www.affald.dk 
CO2NTAINER projektet: Klik her
elretur håndterer elskrot: www.elretur.dk 
Miljø Info: www.miljoinfo.dk
Miljø- og Energiministeriet: www.mem.dk
Miljøstyrelsen: www.mst.dk
PCB-guiden (Det du bør vide om PCB): www.pcb-guiden.dk
Renosam (Affaldssamarbejde): www.renosam.dk