Undervisning og besøg

Noget, der betyder meget for os er, at kendskabet til miljøet og hvordan vi passer på og bevarer naturen, bliver udbredt til så mange som muligt – og gerne så tidligt som muligt.

Derfor er I også altid velkommen til at besøge Revas. Vi tilbyder undervisning og rundvisning på affaldscentret for børnehaver, skoleklasser og også for fx foreninger og institutioner.

Rundvisning 2 dage om måneden

Datoer for rundvisninger 2018 (1. halvår)

Mandag d. 15. januar UGE 3
Mandag d. 15. januar UGE 3
Torsdag 18. januar UGE 3
Torsdag d. 8. februar UGE 6
Onsdag d. 21. februar UGE 8
Onsdag d. 7. marts UGE 10
Onsdag d. 21. marts UGE 12
Onsdag d. 4. april UGE 14
Onsdag d. 20. april UGE 16
Onsdag d. 2. maj UGE 18
Onsdag d. 16. maj UGE 20
Onsdag d. 30. maj UGE 22
Onsdag d. 13. juni UGE 24

I skal bare maile eller ringe i forvejen og aftale nærmere med vores informationsmedarbejder.
Book tid til rundvisning på revas@viborg.dk – eller ring på tlf.: 86 61 39 55

Vigtig information før rundvisning på Revas

I kan glæde jer til at komme ud og se hvor alt affaldet fra vores genbrugsstationer havner. Revas er en arbejdsplads, hvor der kører store maskiner og store lastbiler fra forskellige vognmænd. Vi vil rigtig gerne vise det frem, men det er vigtigt, at I assisterer os med sikkerheden, så vi fortsat kan afholde rundvisninger.

Vi har lavet en lille brochure med vigtig information til lærerne før et besøg på Revas:

Download Revas rundvisning vigtig info

Hvad bliver det til?

Hæftet „Nyttig info før du tager på Revas genbrugsstationen“ kan downloades som PDF fil til at printe – klik her >

Meget håndgribelige aktiviteter

Under besøget i Naturvidenskabernes Hus undersøgte eleverne affald, der ellers ofte bliver smidt ud, for at finde ud af, hvad der kan bruges igen. Det skete på en meget håndgribelig måde, både i den forurenede sø og i det elektroniske skraldeværksted, hvor eleverne skulle skille forskellig slags elektronik ad. De skulle også prøve kræfter med Revas’ digitale spil om sortering. Og, ikke at forglemme, mødte de Natur Helten i skikkelse af skuespiller Katrine Weigelt, der sammen med børnene bl.a. sang Revas´sang ”Skralderalleri”, skrevet af Gorm Bull Sarning.

”Til skolebrug kan vores ”Naturens Helte” bruges til både indskoling og mellemtrinnet. Se mere her NATURENS HELTE.”

Affalds-emnet fanger eleverne

– På vores skole vil vi gerne give gode affaldsvaner. Emnet interesserer eleverne. Især når det behandles på en så forståelig måde som ved dette arrangement , siger skolepædagog Charlotte Schroll.

Forældrene er også glade for, at deres børn bliver klogere på, hvordan man skal håndtere og sortere affald. Som opbakning var fire af dem derfor taget med til Naturvidenskabernes Hus.

– Det er et fantastisk godt initiativ, og det er en fornøjelse at opleve børnenes engagement, siger to af forældrene, Bianca Bryrup og Karina Nielsen.

– I Naturvidenskabernes Hus er vi utroligt glade for samarbejdet med Revas om dette projekt, som tjener flere formål: Ud over at vi forhåbentlig kunne give børnene nogle gode og fornuftige affaldsvaner skulle arrangementet gerne øge deres interesse for naturfagene. Da vi her henvendte os til de yngste klasser, var vi særligt opmærksomme på, at alle aktiviteter foregik ”i børnehøjde”, siger projektleder Henrik Bay Madsen fra Naturvidenskabernes Hus.

Som afslutning på en god og lidt anderledes skoledag fik alle eleverne overrakt en medalje som bevis på, at de nu er nogle af ”Naturens Helte”, samt et USB-stik, indeholdende sangen og en animationsfilm om affald, natur og miljø.

I alt omkring 450 skoleelever fra Viborg Kommune deltog i ”Skralde-bang-festen”, der stakte sig over tre dage – mandag, tirsdag og onsdag i uge 17.

Links

Følgende links kunne være relevante i undervisningssammenhænge:
Danmarks Miljøundersøgelser: www.dmu.dk
Dit affald (Til undervisningsbrug): www.affald.dk 
CO2NTAINER projektet: Klik her
elretur håndterer elskrot: www.elretur.dk 
Miljø Info: www.miljoinfo.dk
Miljø- og Energiministeriet: www.mem.dk
Miljøstyrelsen: www.mst.dk
PCB-guiden (Det du bør vide om PCB): www.pcb-guiden.dk
Renosam (Affaldssamarbejde): www.renosam.dk

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN