Åbningstider

Viborg genbrugsstation
Kirkebækvej 136
8800 Viborg
Mandag – fredag 8 – 18
(Erhvervskunder fra kl. 7)
Lørdag og søndag 10 – 18

 

Genbrugsstationerne i helligdagene

Generelt
Vi holder lukket
– alle helligdage i foråret samt
– 24/12, 25/12 (1. juledag), 26/12 (2. juledag) samt 31/12 og 1/1 (nytårsdag).
1. maj og grundlovsdag gælder de almindelige åbningstider for ugedagen.
Genbrugsstationen på Kirkebækvej i Viborg
Som ovenstående – dog åbent kl. 10 – 18 alle helligdage i foråret.

Kompost fra Revas’ genbrugsstationer

I denne folder kan du læse om den kompost, du har fået udleveret fra komposteringspladsen. Udover en deklaration er der kort forklaring om brugen af komposten.

Download brochuren Kompost fra Revas 2017

Se Byggeaffald her

Download oversigtkort

Luvslidt tøj og gamle klude genopstår som twist og tæpper

Aflever ødelagt tøj, hullede gardiner og slidt sengetøj på genbrugsstationen i Viborg. Så bliver det hele genanvendt ved produktion af nye klude, twist, tæpper og isoleringsmaterialer

Hvad stiller du op med hullede gardiner, en mølædt dug og slidt tøj, der er for dårligt til at blive genbrugt? Hidtil har du måske smidt det hele i containeren for ”småt brændbart”. Men det er både synd og skam. I stedet for at ende som affald kan de slidte tekstiler nemlig genanvendes ved produktion af nye produkter som f.eks. nye klude, twist, tæpper og isoleringsmaterialer.

Det er netop formålet med en forsøgsordning, som Viborg Kommunes affaldsselskab Revas har indgået med Frelsens Hær, og som indebærer, at du nu kan aflevere slidte tekstiler i en særskilt container på genbrugsstationen i Viborg. I bygningen, hvor du afleverer tøj til genbrug, er der opstillet særskilte beholdere til at tage imod alle slags slidte tekstiler som f.eks. ødelagt tøj, slidt sengetøj og sengetæpper, hullede gardiner m.v. Men ikke slidte sko samt læder- og skindtøj.

Affaldet skal aktiveres

– Forsøgsordningen er sat i værk i forbindelse med Viborg Kommunes affaldshåndteringsplan med det formål at ”aktivere” affaldet, som vi kalder det. Frelsens Hær, der aftager tekstilerne, garanterer, at det hele bliver genanvendt. Vi håber, at vi ved at øge mængden af genanvendt affald kan mindske mængden af tekstiler, som går til ”småt brændbart” eller ender i husholdningsaffaldet., siger affaldschef Poul Møller.

Forsøget evalueres løbende inden man tager stilling til, om ordningen skal gøres permanent.

Tøj, sko og tekstiler, der er egnet til genbrug, kan du som hidtil afleveres i en af de opstillede containere til genbrugstøj eller i genbrugsbutikker rundt om i kommunen.

Du må kun aflevere sække i klar plast på din genbrugsstation …
Der er politisk vedtaget ens regler for brug af klare sække på landets genbrugsstationer. Undersøgelser har vist, at brug af klare sække giver en bedre sortering og at mere affald dermed genbruges. Således gavner det både økonomi og miljø.

Åbningstider

Viborg genbrugsstation
Kirkebækvej 136
8800 Viborg
Mandag – fredag 8 – 18
(Erhvervskunder fra kl. 7)
Lørdag og søndag 10 – 18

Download oversigtskort