Her kan du følge status og udvikling af den nye affaldsordning i Viborg midtby. Siden vil løbende blive opdateret.

Download pixibog til dit affald i Viborg midtby

Mere borgerinddragelse om affald i midtbyen

Viborg Kommune ønsker mere borgerinddragelse i planlægning af den kommende affaldsordning i Viborg midtby. Borgerne kan få mere indflydelse på miljøstationernes placering.

Viborg Kommune har besluttet at indføre en ny affaldsordning i Viborg midtby. Den nye affaldsordning går ud på, at der etableres underjordiske miljøstationer til affald i midtbyen. Ordningen indføres blandt andet for at give renovatørerne bedre arbejdsforhold, da de nuværende forhold ikke lever op til reglerne for arbejdsmiljø.

Klima- og Miljøudvalget har drøftet affaldsordningen igen den 31. august og har besluttet at udskyde tidspunktet for, hvornår affaldsordningen etableres. Det skyldes, at borgerne på et informationsmøde om den nye affaldsordning har efterspurgt mere information og mere inddragelse i beslutningsgrundlaget for placeringerne af de underjordiske miljøstationer.

Det har udvalget besluttet at imødekomme, og Viborg Kommune inviterer derfor til nye møder med beboerne i midtbyen om placeringerne.

Affaldsordningen forventes nu at træde i kraft i begyndelsen af 2018.

Informationsmøde afholdt Tirsdag den 22. august 2017

I efteråret 2017 går Viborg Kommune i gang med at etablere en ny fælles affaldsordning for alle beboere i Viborg midtby.

Derfor afholdte vi informationsmøde:

Tirsdag den 22. august 2017 kl. 19.00 til 21.00

i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

På mødet fortalte Viborg Kommune om den nye affaldsordning.

Miljøstationer til affald og mere sortering

Baggrunden for den nye fælles affaldsordning er, at Viborg Kommune har besluttet, at vores affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre. Desuden skal renovatørernes sikkerhed og arbejdsmiljø forbedres.

Som led i den nye affaldsordning etablerer Viborg Kommune nye nedgravede affaldscontainere 17 steder i midtbyen. Her skal du fremover aflevere affaldet fra din husholdning. Affaldet skal ikke længere i egne affaldscontainere.

Ved de nye fælles affaldscontainere skal affaldet sorteres i fire forskellige kategorier: Restaffald, grønt køkkenaffald, papir og en blandet kategori, som består af metal, glas og plast.

På dette kort kan du se, hvilket område der er omfattet af den nye ordning. Her kan du også se, hvor vi planlægger af placere de nye miljøstationer til affald.

Mere information

Når den nye ordning træder i kraft, får du mere information om, hvad du skal gøre med dit affald.

Du kan også følge status og udvikling af den nye affaldsordning på www.revas.dk/viborgmidtby

Kortoversigt over området

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN