Placering af affaldsbeholdere

Adgangsforhold til affaldsbeholderne er af Viborg Kommune defineret som en række vilkår for at affaldet i affaldsbeholderne kan afhentes sikkert og forsvarligt af renovationsmedarbejderne (baseret på Arbejdstilsynets regler og vejledninger). Viborg Kommunes vejledning om adgangsforhold

 

Adgangsforhold

Som grundejer er det din pligt at sørge for, at skraldemanden let kan komme til og fra dine affaldsbeholdere.
Adgangsvejen defineres som det stykke vej, der er mellem renovationsbilens holdeplads og dine affaldsbeholdere.

 

Generelle forskrifter til adgangsforholdene

 1. Adgangsvejen skal være plan, jævn og med fast underlag (fliser, beton cement eller asfalt).
 2. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der skal være mindst 2 meter frihøjde.
 3. Adgangsvejen skal holdes ryddet for forhindringer.
 4. Beholderne skal være placeret på fast underlag ved skel (inden for 0 – 5 meter).
 5. Placering fra 5 – 40 meter fra skel kræver standplads. Standplads kan tilkøbes, hvis adgangsforholdene overholder gældende regler.
 6. Placeres beholderne i skjul, skal mindst en af langsiderne være fri og åben, så renovatøren har fri adgang til alle beholdere.
 7. Der skal være afstand omkring beholderne, så de frit og ubesværet kan køres ud.
 8. Døre og låger skal kunne holdes fast i åben position.
 9. Stigning på adgangsvejen (de første 0 – 5 meter) må ikke overstige 1:7 – dvs. at der må være en stigning på 14% pr. meter. Ved standplads må stigningen ikke overstige 1:10 – dvs. at der må være en stigning på 10% pr. meter.
 10. Hunde må ikke være til fare eller gene for renovatøren. Renovatøren kan kræve, at hunden er lukket inde på tømmedagen.
 11. I den mørke tid skal adgangsvejen være oplyst.
 12. Adgangsvejen skal være ryddet for sne og må ikke være glat.
 13. Såfremt tilkørselsvej/indkørsel til en landejendom udgør mere end 50 meter, skal der være en vendeplads ved ejendommen.

Det forventes, at din affaldsbeholder står ved skel på tømmedagen. Beholderne kan have en fast plads ved skel, eller du kan selv flytte dem frem på tømmedagen. Affaldsbeholderne er nemme at flytte med.
Vi kan hjælpe dig med at huske hvornår det er tømmedag, hvis du bruger vores påmindelsesservice via SMS eller app. Du kan tilmelde dig her.

Ønsker du ikke at din affaldsbeholder skal stå ved skel på tømmedagen, så kan der tilkøbes mulighed for at din affaldsbeholder afhentes helt inde på din grund.
Se priser og vilkår på vores prisliste.

Vintervejr
Se mere omkring grundejers forpligtelser når vintervejret er over os Grundejers forpligtelser ved vintervejr – Revas

Hvordan ser din grund ud?

Almindelig grund

Du bestemmer selv, om du vil have beholderne til at stå ved vejen til daglig, eller om du kører dem frem på tømmedagen.
Hvis du vælger at have en fast plads i skellet så husk at:
• Pladsen skal være ved skel inden for 0-5 meter til nærmeste kørevej.
• Håndtagene på beholderne skal vende udad.
• Underlaget skal være fast (fliser, asfalt eller beton), plant og uden trin.
• Der skal være lidt afstand rundt om hver beholder.

Koteletgrund

Hvis du bor på en koteletgrund, så gælder som udgangspunkt de samme regler som for en ”Almindelig grund”. Dog skal du være opmærksom på følgende:
Hvis indkørslen til din grund er mindst 3,5 meter bred med en frihøjde på mindst 4 meter samt max 50 meter lang, så kan du placere beholderne ved skellet inde ved den primære grund. Ellers skal beholderne placeres ved skellet yderst på din indkørselsvej.

Landejendom

Hvis du bor på en landejendom, så gælder som udgangspunkt de samme regler som for en ”Koteletgrund”. Ellers har du følgende muligheder:
Indkørselsvejen skal være mindst 3,5 meter bred med en frihøjde på mindst 4 meter. Hvis tilkørselsvejen er mere end 50 meter, så skal der ved ejendommen være en vendeplads for skraldebilen. Desuden skal skraldebilen kunne komme helt tæt på dine beholdere. Hvis der ikke er en vendeplads til en lastbil, skal beholderne stå ude ved landevejen på tømmedagen.

Se filmen her:

Inspiration til dig

Fakta: Du må gerne bygge et skjul til dine beholdere. Husk blot, at de skal stå 0-5 meter fra skel eller køres frem på tømmedagen.
Hvis du opfører et skjul, skal der være plads omkring beholderen og mindst én langside fri til udkørsel.

Vil du have et smukt skjul til dine beholdere, er hemmeligheden at benytte materialer, der passer til dit hus
og have. Samme træbeklædning, sten eller planter magen til hækken.

Er du i tvivl om placeringen af dine beholdere, kan du finde inspiration og vejledning på vores website.
Du vælger selv, om du vil køre dine beholdere frem på tømmedagen eller etablere en fast plads inden for 0-5 meter fra skel. Der skal altid være fast underlag. hvor beholderen er placeret.