Pakkeløsninger for husholdningsaffald

Det er obligatorisk for alle borgere i kommunen at være tilmeldt Viborg Kommunes affaldsordning, hvor der indsamles 5 typer affald ved husstanden:

Screen Shot 2018-01-11 at 10.12.52

Prisen for afhentning af de fem typer affald bestemmes af størrelsen på din beholder for dagrenovation. Du får udleveret en pakkeløsning med beholdere til dagrenovation og genanvendeligt affald, som kan rumme den mængde affald du har i dag, med plads til at du kan sortere i de fem typer affald. Du får information om netop dine nye beholdertyper og tømmedage, når vi er klar til at levere beholderne på din adresse.
Alle pakkeløsninger består af plast beholdere. Beholderen på 240 liter kan bestå af ét stort rum til en enkelt affaldstype, eller være to-delt til to affaldstyper. De øvrige beholdere på hhv. 400 liter eller 660 liter har alle ét stort rum.
Batterier skal du lægge i en klar pose på låget af din beholder til dagrenovation, så tager skraldemanden dem med.

BEMÆRK: Priserne herunder er pris pr. år.

Kontakt Revas for øvrige kombinations muligheder.

 

Alle husstande har pligt til at sortere i fire affaldstyper.

Standardløsningen er 2 x 2-delte 240 liters beholdere (dvs. med i alt fire rum til fire affaldstyper). Prisen er 1.326 kr. pr. år.

Ønskes alternative beholderstørrelser, kan nedenstående prisliste benyttes til sammensætning af affaldsløsning.

Produkt Pris (inkl. moms)
240 liters beholder // to-delt 1.423,50 kr.
240 liters beholder 1.423,50 kr.
400 liters beholder 2.372,50 kr.
660 liters beholder (tilbydes kun til restaffald) 3.914,63 kr.

priser er pr. år. – 14-dagestømning

Produkt Pris (inkl. moms)
240 liters beholder // to-delt uden ekstra beregning
240 liters beholder uden ekstra beregning
400 liters beholder uden ekstra beregning

priser er pr. år. – 4-ugerstømning

Produkt Vilkår Pris (inkl. moms)
Standplads (placering af beholdere inde på egen grund) Det er muligt af få afhentet affaldsbeholdere inde på egen grund.
For alle placeringer gælder, at retningslinjer for adgangsforholdene imødekommes.
250 kr. pr. beholder/år
Betales via ejendomsskattebillet
Ekstra sæk Afhentning af EKSTRA sæk med restaffald. 30 kr./sæk
Afregnes ved køb.
Ekstra tømning Ekstra kørsel og afhentning af standardbeholder Kontakt RevasAfregnes ved køb
Lukket kompostbeholder (plast) Beholderen er gratis og tilhører ejendommen.  –
Åben kompostbeholder
(træ)
Kan bestilles på revas.dk 200 kr. /stk.
Afregnes ved køb.
Produkt Vilkår Pris (inkl. moms)
Undergrundscontainere (5 m3) Tømning efter behov. 762,50 kr.
pr. tømning
Produkt Vilkår Pris (inkl. moms)
Genbrugsgebyr Det samlede genbrugsgebyr for private borgere består af tre
separate gebyrer som er specificeret i nedenstående.
933,00 kr.
Betales via ejendomsskattebillet
Genbrugsgebyret indholder følgende:
• Genbrugsstationer: Gebyr der dækker adgang til kommunens genbrugsstationer. 729,38 kr.
• Miljøstationer: Gebyr der dækker adgang til kommunens miljøstationer. 116,25 kr.
• Kapacitetsgebyr farligt affald: Gebyr der dækker beredskab for håndtering af farligt affald i kommunen. 87,50 kr.

OBS: Kollegieværelser eller plejehjemsboliger betales 1/3 genbrugsgebyr.
Sommerhuse betaler 1/2 genbrugsgebyr.

Priserne er gældende pr. 1. Juli 2018 med forbehold for ændringer.

Hvis din beholder går i stykker?

Hvis din beholder går i stykker i forbindelse med tømning, så erstatter Revas beholderen som udgangspunkt.
Hvis beholderen går i stykker i forbindelse med stærk blæst eller andre vejrmæssige forhold, er det husstanden der skal erstatte beholderen.
Det og husstandens ansvar at sikre beholderen nytårsaften. Går beholderen i stykker i forbindelse med nytårsløjer, skal husstanden erstatte beholderen.

Priser:

240 liters beholder – 462,50 kr. inkl. moms
400 liters beholder – 1.075,50 kr. inkl. moms
660 liters beholder – 962,50 kr. inkl. moms