Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg har den 8. januar 2020 besluttet nye principielle rammer for gebyrstrukturen på affaldsområdet i kommunen, med virkning fra 1. januar 2021.

LINK til sagsfremstilling: Referat – Viborg Kommune

De ændrede principielle rammer for gebyrstrukturen har ikke betydning for de samlede indtægter og udgifter for Viborg Kommunes affaldsordninger.
Nu afspejler gebyrerne i højere grad de reelle omkostninger hos brugeren af affaldsordningen.

I forbindelse med beslutningen om nye principielle rammer for gebyrstrukturen, er der lagt særligt fokus på at etablere en gebyrstruktur, der i højere grad reflekterer den enkelte brugertypes belastning af affaldsordningerne.

Affaldsløsninger for husholdningsaffald

Det er obligatorisk for alle borgere i kommunen at være tilmeldt Viborg Kommunes affaldsordning, hvor der indsamles 5 typer affald ved husstanden:

Screen Shot 2018-01-11 at 10.12.52

Alle husstande har pligt til at sortere i fire affaldstyper.
Standardløsningen er 2 x 2-delte 240 liters beholdere (dvs. med i alt fire rum til fire affaldstyper).
Den femte affaldstype, som er batterier, afleveres i en pose oven på beholderen til mad/rest affald.

prisliste-2021-901x322-v02

Ønskes alternative beholderstørrelser, kan nedenstående prisliste benyttes til sammensætning af affaldsløsning.

Vær opmærksom på at vælge en løsning som passer til dit faktiske behov. Låget skal kunne lukkes helt på beholderen.

Prisliste 2021 (PDF-fil)

Priserne er gældende pr. 1. januar 2021 med forbehold for ændringer.

Kontakt Revas for øvrige kombinationsmuligheder.

Hvis din beholder går i stykker?

Hvis din beholder går i stykker i forbindelse med tømning, så erstatter Revas beholderen som udgangspunkt.
Det er husstandens ansvar at sikre beholderen mod nytårsløjer eller hærværk nytårsaften. Går beholderen i stykker i denne forbindelse, skal husstanden erstatte beholderen. Det samme er gældende for evt. hærværk eller lignende på andre tidspunkter af året.