Priser på affaldsgebyrer fra 2023

Der er uændrede priser på affaldsgebyrer vedr. indsamling af husholdningsaffald pr. 1. januar 2023. Priserne fremgår af nedenstående oversigt samt dette prisblad for 2023.

Prisstigningerne er på baggrund af ny lovgivning på affaldsområdet med baggrund i Regeringens Klimaaftale af 16. juni 2020, som bl.a. stiller krav om:

  • Udvidet husstandssortering i 10 fraktioner (flere fraktioner og beholdere)
  • Strømlining af affaldssorteringen (tilpasning af sorteringsvejledninger og fraktioner)
  • Øgede krav til affaldsindsamling, behandling og afsætning (nye afsætningsaftaler, herunder anskaffelse af nye renovationsbiler, transportoptimering samt afsætning og behandling af affaldet)

De udvidede krav på affaldsområdet vil i Viborg Kommune især betyde ændringer i forhold til de genanvendelige fraktioner. Derfor vil prisstigningen først og fremmest kunne mærkes på den nuværende ordning for genanvendelige fraktioner (dvs. beholderen til metal, glas, hård plast samt papir). Gebyrerne afspejler dermed de konkrete justeringer og investeringer der er planlagt for ordningerne fremadrettet, for de enkelte affaldstyper og for brugerne af affaldsordningen.

Affaldsordningerne finansieres som ”hvile-i-sig-selv-ordninger”, hvilket betyder, at priserne set over en årrække skal afspejle de faktiske udgifter til affaldsordningen. Viborg Kommune genererer med andre ord ikke overskud på affaldsordningerne, da priserne blot skal dække de beregnede udgifter i de kommende år.

I Viborg Kommune er der allerede igangsat planlægnings- og klargøringsarbejde for at imødekomme lovkravene, herunder revidering af eksisterende markedsaftaler, indkøb af nye affaldsbeholdere og konverteringsaftaler fra nuværende til ny affaldsordning. Derfor blev affaldsgebyrerne allerede forhøjet med virkning fra 2022 for at sikre finansiering af de kommende ordninger samt for at undgå, at der skal ske endnu større prisstigninger i de følgende år for at finansiere de kommende sorteringsordninger.

Det forventes at en ny affaldsordning med flere affaldsfraktioner kan tages i brug områdevis med opstart i slutningen af 2023.

Renovationsgebyrer er ikke længere pålagt moms. Ændringen skyldes en afgørelse i landsskatteretten.

Affaldsløsninger for husholdningsaffald

Det er obligatorisk for alle borgere i kommunen at være tilmeldt Viborg Kommunes affaldsordning, hvor der indsamles 5 typer affald ved husstanden:

Screen Shot 2018-01-11 at 10.12.52

Alle husstande har pligt til at sortere i fire affaldstyper.
Standardløsningen er 2 x 2-delte 240 liters beholdere (dvs. med i alt fire rum til fire affaldstyper).
Den femte affaldstype, som er batterier, afleveres i en pose oven på beholderen til mad/rest affald.

prisliste-2023-901x322

Ønskes alternative beholderstørrelser, kan nedenstående prisliste benyttes til sammensætning af affaldsløsning.

Vær opmærksom på at vælge en løsning som passer til dit faktiske behov. Låget skal kunne lukkes helt på beholderen.

Prisliste 2023 (PDF-fil)

Prisliste 2022 (PDF-fil)

Priserne er gældende pr. 1. januar 2023 med forbehold for ændringer.

Kontakt Revas for øvrige kombinationsmuligheder.

Hvis din beholder går i stykker?

Hvis din beholder går i stykker i forbindelse med tømning, så erstatter Revas beholderen som udgangspunkt.
Det er husstandens ansvar at sikre beholderen mod nytårsløjer eller hærværk nytårsaften. Går beholderen i stykker i denne forbindelse, skal husstanden erstatte beholderen. Det samme er gældende for evt. hærværk eller lignende på andre tidspunkter af året.