Bestil afhentning af farligt affald

(Miljøbil eller slamsuger)

Vi afhenter alt farligt affald, undtagen eksplosiver og radioaktivt affald. Miljøbilen afhenter emballeret farligt affald. Slamsugeren afhenter pumpet affald i større mængder. Bestil afhentning via formularen herunder eller ring til os på 86 61 39 55.

Af hensyn til sikkerheden og krav i ADR-lovgivning (Transport af farligt affald), stiller vi nogle krav til dig som affaldsproducent.

Det gælder sorteringemballeringmærkning og deklarering.

Når du bestiller afhentning, skal du oplyse:

  • Navn, adresse og telefonnummer.
  • Type af affald, som skal afhentes.
  • Type og antal emballager, som skal afhentes.
  • Type og antal tomme emballager, som evt. skal leveres.

Transport af farligt affald

Modtagestationens chauffører er specialuddannede til opgaven.

Miljøbilen, som henter jeres affald, er særligt indrettet i henhold til transportreglerne for farligt affald.

Modtagestationens affaldsdeklaration fungerer som transportdokument.

Modtagestationen sørger for alle nødvendige dokumenter, mærkater osv., der skal bruges for korrekt og lovlig gennemførelse af transport. Disse kan rekvireres ved henvendelse til modtagestationen.

I har som afsendere af farligt affald ansvaret for, at affald og data stemmer overens med informationerne i transportdokumentet:

Navn på afsender og modtager.
Mængdeangivelse (vejes af chaufføren).
Antal og beskrivelse af emballager.
Transport- samt affaldsklassificering.

Bestil afhentning med formularen

Udfyld felterne og tryk SEND én gang.

OBS: For affaldstypers vedkommende: Vær sikker på, at du ENTEN har valgt et punkt på affaldstype dropdown menuen ELLER indskrevet en type i feltet – OG at du har valgt emballering og antal FØR du sender formularen.

Vælg affaldstypen på drop-down listen eller skriv affaldets referencenummer hvis du kender det.

OBS: Vær sikker på, at du har valgt emballering eller faremærke og antal FØR du sender formularen.

Please wait...

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN