Emballering af farligt affald

Farligt affald skal pakkes i emballager, som er solide og kan holde til transport med lastbil.

Emballage til farligt affald skal opfylde en række krav

Emballagen skal være:

  • egnet til den pågældende affaldstype
  • tæt
  • lukket forsvarligt
  • rester af affald udvendigt på emballagen skal fjernes.

Det gælder desuden, at …

Gamle mærkesedler, som ikke svarer til indholdet, fjernes eller slettes.

Er affaldet farligt gods, SKAL emballagen være UN-godkendt.

Modtagestationen kan levere godkendte emballager i mange forskellige størrelser og typer – se priser her.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN