Erhvervsadgang på genbrugsstationer

Sådan kommer du af med dit erhvervsaffald

Driver du virksomhed, har du ifølge loven pligt til at skaffe dig af med virksomhedens affald på en miljømæssigt forsvarlig måde. Her har du tre valgmuligheder:

  • Brug Viborg Kommunes genbrugsstationer i Viborg, Karup, Stoholm, Møldrup, Ørum og Bjerringbro. For de fleste virksomheder vil det være den letteste og hurtigste løsning. Se priser længere nede på denne side.
  • Brug Viborg Kommunes affaldscenter, Kirkebækvej 136 i Viborg. Se mere om affaldscentret HER
  • Få en godkendt, privat affaldstransportør til at løse opgaven. Du kan finde en godkendt transportør eller aftager HER

 

Abonnement eller betaling pr. besøg

Ønsker du at bruge genbrugsstationerne til dit erhvervsaffald, skal du tilmelde dig hos Revas. Gennem vores RevasTag-ordning, som den hedder, kan du få adgang til genbrugsstationerne via abonnement eller betaling pr. besøg.

Bemærk, at virksomheder kun har adgang på Viborg Kommunes genbrugsstationer, hvis de er tilmeldt en ordning med abonnement eller betaling pr. besøg.

Du vælger selv, om du vil betale en fast pris for fuld adgang til genbrugsstationerne i et helt år (abonnement), eller om du vil betale for antallet af besøg på genbrugsstationerne (betaling pr. besøg).

Bemærk, at en abonnementsordning kun må benyttes af den institution eller virksomhed (P-enhed), som abonnementet er tilknyttet. Hvis der ønskes fælles adgang på tværs af P-enheder, skal der indgås særlig aftale herom med Revas. En tværgående ordning for flere P-enheder skal altid oprettes med betaling pr. besøg, og de tilknyttede P-enheder skal oplyses til Revas.

 

Farligt affald og eternit/asbest

Virksomheder med en RevasTag-ordning kan mod ekstra betaling benytte genbrugsstationerne til aflevering af farligt affald (dog ikke eternit/asbest). For et fast årligt beløb kan virksomheden aflevere op til 200 kg farligt affald pr. kalenderår via genbrugsstationerne. Betalingen skal lægges oveni betalinger for besøg eller abonnement via RevasTag-ordningen.

Bemærk, at Viborg Kommunes genbrugsstationer ikke kan modtage eternit-/asbestaffald. I stedet er der fra 2023 indført en henteordning, hvor eternit- og asbestaffaldet indsamles i bigbags på adressen hos kommunens borgere og virksomheder mod betaling. Se gældende priser og nærmere information om henteordningen for asbestaffald via dette link. Revas modtager altid eternitaffald som asbestholdigt affald, da vi ikke har mulighed for at skelne mellem hvilke plader, der indeholder asbest, og hvilke der ikke gør.

Større mængder farligt affald og eternit/asbest kan afleveres via Revas Affaldscenter (vejeboden) eller direkte til Revas Modtagestation for farligt affald i Viborg. Se mere om Affaldscentret HER og om Revas Modtagestation for farligt affald HER.

Se mere om aflevering af farligt affald og eternit/asbest fra erhverv HER.

 

Download folder for mere information.

Betaling pr. besøg

Personbil:

screen-shot-2016-12-20-at-15-00-32

213,- kr.

Personbil med trailer:

screen-shot-2016-12-20-at-15-03-40

284,- kr.

Kasse- eller ladvogn:
(maks. 3500 kg)

screen-shot-2016-12-20-at-15-05-00

351,- kr.

Kasse- eller ladvogn med trailer:
(maks. 3500 kg + trailer)

screen-shot-2016-12-20-at-15-06-05

431,- kr.

Priserne er ekskl. moms. Ved tilmelding skal du vælge den vogntype, du typisk kører med (f.eks. personbil med trailer). Afvigelser herfra skal du melde til pladsmedarbejderen ved det enkelte besøg straks, du kommer på pladsen. F.eks. hvis du en dag ikke har trailer med.

Abonnement:  Fast pris pr. kalenderår

Øvrige virksomheder(*) med maks. 10 besøg pr. kalenderår.

1.932,- kr.

Virksomheder med 0–1 ansatte

4.015,- kr.

Virksomheder med 2–10 ansatte

7.942,- kr.

Virksomheder med mere end 10 ansatte

12.754,- kr.

Priserne er ekskl. moms. (* Gælder ikke håndværkere og anlægsgartnere)

Betaling for farligt affald og asbest

Fast pris for aflevering af op til 200 kg farligt affald pr. kalenderår er 1.190 kr. (dette omfatter ikke eternit-/asbestaffald). Prisen er ekskl. moms.
Farligt affald ud over 200 kg pr. kalenderår afregnes særskilt.

Aflevering af farligt affald på Viborg Kommunes genbrugsstationer forudsætter, at virksomheden er tilmeldt RevasTag-ordningen. Ovenstående priser lægges oven i betalingen pr. besøg eller abonnement.

Bemærk, at eternit-/asbestaffald fremover indsamles via en henteordning i bigbags med afhentning på adressen hos kommunens borgere og virksomheder. Der kan ikke længere afleveres eternit-/asbestaffald på Viborg Kommunes genbrugsstationer.
Læs mere om henteordningen via dette link.

 

RevasTag-ordningen

Uanset om du vælger abonnement eller betaling pr. besøg, vil du få udleveret én eller flere RevasTags. Dem skal du sætte i forruden i de køretøjer, du bruger ved besøg på genbrugsstationerne.

En RevasTag er en elektronisk enhed, udstyret med et unik ID til hver enkelt virksomhed. Når du kører ind på en genbrugsstation, bliver RevasTag’en aflæst og registreret.

Med en RevasTag kan du besøge genbrugsstationerne lige så tit, du ønsker det. Det gælder dog kun for køretøjer med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg samt eventuelt en godkendt trailer. Vejer dit køretøj over 3500 kg, vil du blive henvist til Revas’ affaldscenter, som tager imod køretøjer i alle størrelser.

Virksomheder uden for Viborg Kommune

Driver du virksomhed uden for Viborg Kommune, kan du tilmelde dig RevasTag-ordningen på lige fod med alle andre virksomheder hjemmehørende i kommunen.

Hvis du er tilmeldt den fælles sms-betalingsløsning via Business Region Aarhus, kan du også benytte denne ordning til betaling pr. besøg (se skiltning på pladsen og læs mere om sms-betaling nederst på siden her). Priserne er de samme som ved betaling via RevasTag.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN