Aflevering af farligt affald

Hvis din virksomhed er tilmeldt RevasTag-ordningen, kan du aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugsstationen pr. kalenderår. Det koster 1.190 kr. ekskl. moms for perioden indtil næste årsskifte. Denne pris skal tillægges betalingen for din RevasTag-ordning. Mængder udover 200 kg pr. kalenderår afregnes pr. kg. Farligt affald er f.eks. batterier, maling, kemikalier, olie- og benzinrester m.v.

En anden slags farligt affald er eternit/asbest. Her er der fra 2023 indført en henteordning, hvor du kan få afhentet dit eternit-/asbestaffald på din virksomheds adresse mod betaling. Se gældende priser og mere information om denne nye ordning via dette link.

Er du ikke med i RevasTag-ordningen, kan du ikke aflevere farligt affald på genbrugsstationen. Det kan du i stedet gøre på Revas’ Affaldscenter, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Her skal du hver gang betale efter affaldstype og vægt.

Kontakt altid pladsfolkene

Når du afleverer farligt affald på genbrugsstationen, skal du ALTID kontakte pladsfolkene. De vejer affaldet og sender dig en e-mail med kvittering. Gem altid kvitteringen! Den er din dokumentation over for tilsynsmyndighederne.

Regler for brug af genbrugsstationerne

Besøger du genbrugsstationerne med affald fra din virksomhed, skal du
– bruge biler med maks. vægt på 3.500 kg (totalvægt + evt. trailer)
– montere RevasTag’en i bilens forrude
– emballere affaldet i klare plastsække
– selv kunne håndtere affaldet og sortere det i de anviste containere uden at bruge kran eller andet mekaniske udstyr
– følge anvisninger på skilte og fra pladsfolkene.


Klik her for at læse mere om RevasTag-ordningen  >>

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN