Aflevering af farligt affald

Hvis din virksomhed er tilmeldt RevasTag-ordningen, kan du årligt aflevere op til 200 kg. farligt affald på genbrugsstationen. Det koster 1.000 kr. pr. år. Mængder herudover afregnes pr. kg. Farligt affald er f.eks. batterier, maling, kemikalier, olie- og benzinrester m.v.

En anden slags farligt affald er asbest, som du også kan aflevere på genbrugsstationen. Det afregnes pr. kg. Prisen er 132 kr. pr. 100 kg.

Er du ikke med i RevasTag-ordningen, kan du ikke aflevere farligt affald på genbrugsstationen. Det kan du i stedet gøre på Revas’ Affaldscenter, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Her skal du hver gang betale efter affaldstype og vægt.

Kontakt altid pladsfolkene

Når du afleverer farligt affald på genbrugsstationen, skal du ALTID kontakte pladsfolkene. De vejer affaldet og sender dig en e-mail med kvittering. Gem altid kvitteringen! Den er din dokumentation over for tilsynsmyndighederne.

Regler for brug af genbrugsstationerne

Besøger du genbrugsstationerne med affald fra din virksomhed, skal du
– bruge biler med maks. vægt på 3.500 kg (totalvægt + evt. trailer)
– montere RevasTag’en i bilens forrude
– emballere affaldet i klare plastsække
– selv kunne håndtere affaldet og sortere det i de anviste containere uden at bruge kran eller andet mekaniske udstyr
– følge anvisninger på skilte og fra pladsfolkene.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN