Adgangsvejen fra kørebanen og ind til beholderen

  • Adgangsvejen skal være oplyst
  • Adgangsvejen skal ryddes i en bredde på 1 meter helt frem til kørebanen
  • Adgangsvejen skal være gruset/saltet eller skovlet i bund til fast underlag
  • Alternativt kan du sætte beholderne frem til kørevejen på tømmedagen

Kørebanen (privat/fælles vej)

  • Kørebanen skal være farbar for skraldebil og skraldefolk
  • Kørebanen skal være gruset eller saltet ved risiko for glat underlag

Tilkørselsvejen/grusvejen på landet 

  • Tilkørselsvejen fra hovedvej til landejendom skal være gruset eller saltet ved risiko for glat underlag
  • Vær opmærksom på at forpligtelserne gælder ved veje med vejret samt privat/fælles veje.
  • Alternativ kan affaldsbeholderne sættes frem til hovedvej på tømmedagen