Viborg Kommune inddrager lokale borgere og husejere i udformningen af ny affaldsløsning i Viborgs gamle bydel

Borgerne i domkirkekvarteret i Viborg Midtby vil inden længe få en affaldsløsning med affaldssortering i undergrundscontainere.

Viborg Kommune ønsker at inddrage de lokale borgere og husejere bedst muligt i beslutningsprocessen om de nye affaldsløsninger. Derfor inviterer kommunen nu interesserede i området til at deltage i en planlægningsgruppe, der skal være med til at arrangere en borgerworkshop midt i november om den nye affaldsløsning.

Alle borgere og husejere i området modtager i disse dage et brev i deres e-boks eller postkasse med invitation til at være med i planlægningsgruppen. Viborg Kommune opfordrer alle interesserede borgere og husejere i området til at tilmelde sig på revas@viborg.dk senest fredag den 18. oktober 2019.

Borgerworkshoppen skal være med til at give input til den endelige beslutning om eksempelvis antal affaldsstationer, tilgængelighed, trafikforhold, gåafstande og lignende. Der udsendes senere en særskilt invitation til borgerworkshoppen.

Det fysiske anlægsarbejde med at nedsætte undergrundscontainere til affaldssortering forventes påbegyndt i foråret 2020.