Ved du hvor mange mennesker, der flytter ind på vores planet hvert eneste år?

På jorden bliver vi op mod 80 millioner flere mennesker hvert år. Vi fylder mere, og vi lever længere. Mennesker og samfund sætter pres på jordens ressourcer og det miljø, som vi er afhængige af. Det drejer sig både om landbrugsjord, om vand- og luftkvalitet, om sjældne metaller til produktion af smartphones, fossile brændsler og helt uundværlige næringssalte som fosfor. Når man ikke har ubegrænsede midler til rådighed, er det helt afgørende, hvordan man anvender sine ressourcer. Når man samtidig kigger på de stigende mængder affald, er gen- anvendelse en nærliggende løsning. Når vi genanvender affaldet, er der langt mindre, der havner på forbrændingsanlæg og i deponier. Vi kan samtidig spare på nye råvarer og energi til fremstilling af nye produkter. Det er sund fornuft.

Danskerne hører til de EU-borgere, der producerer mest husholdningsaffald, men måske kan vi også blive dem, der er bedst til at sortere affaldet til genanvendelse. Folketinget har hjulpet os godt på vej ved at lave planer, love og regler for, hvordan og hvad kommuner skal gøre for at få flere til at genanvende, så det giver mening. Det er klart, at der er forskel på effekten, hvad angår både økonomi og miljø, om man indsamler kobber eller kartoffel- skræller. Men der er bare langt større mængder kartoffelskræller end kobber i vores husholdningsaffald – og det har en stor værdi.

Næste gang du står ved håndvasken og sorterer skrællen fra kartofler fra, så tænk på at du investerer i fremtiden. Du har gjort en forskel for dit eget ressourceforbrug, og du har været med til at ændre på hvordan vi som mennesker og samfund sætter fokus på, jordens ressourcer og det miljø, vi alle er afhængige af.

Se her hvad der sker med dit affald:

Metal
Glas
Plast
Papir
Madaffald