Som led i Forskningens Døgn er Revas og Naturvidenskabernes Hus gået sammen om at give eleverne i de yngste skoleklasser gode affaldsvaner og inspirere dem til affaldssortering, genbrug og genanvendelse. Tirsdag gjaldt det Sparkær Skole og Finderuphøj Skole i Viborg, onsdag og torsdag Sødalskolen i Rødding/ Løvel, Møllehøjskolen i Bruunshaab, Hald Ege Skole og Egeskovskolen i Bjerringbro.

– Laila, hjælp mig lige!
– Laila, se her, hvad jeg har lavet.
– Øv, hvor er det svært, Laila!
– Laila, det lykkedes. Jeg giver aldrig op.
Laila Kildahl Pedersen, lærer i Indskolingen på Sparkær Skole var her, der og alle vegne, da 54 elever og deres lærere fra fire af skolens yngste klasser tirsdag besøgte Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Det skete som led i Forskningens Døgn, arrangeret i samarbejde mellem Viborg Kommunes affaldsselskab, Revas, og Naturvidenskabernes Hus.
Ud over Sparkær Skole deltog også Finderuphøj Skole i Viborg i tirsdagens arrangement. Forskningens Døgn kører videre onsdag og torsdag med Sødalskolen i Rødding/ Løvel, Møllehøjskolen i Bruunshaab, Hald Ege Skole og Egeskovskolen i Bjerringbro.
Læring gennem leg
Under besøget i Naturvidenskabernes Hus leger børnene sig til ny viden om affald, genbrug og genanvendelse Det sker ved at løse forskellige opgaver. For eksempel prøver eleverne selv at skille forskellige elektroniske apparater ad og sortere indholdet, så det kan genanvendes til nye produkter. De renser en imaginær sø for affald ved at fiske små og store ting af jern og metal op af søen, prøver kræfter med Revas’ affaldsspil og slipper kreativiteten løs, når de skaber deres egne værker af paprør fra køkkenruller, tomme plasticflasker o.l.
Budskabet om at sortere affald, om genbrug og genanvendelse gik rent ind hos børnene, som i den grad gik til bidetængerne og skruetrækkerne. Til stor glæde for Laila Kildahl Pedersen fra Sparkær Skole..
– Det her arrangement er et rigtig godt initiativ. Jeg er ikke i tvivl om, at det giver børnene fornyet motivation til selv at sortere affald, genbruge tingene og passe på naturen. Tilbage på skolen følger vi selvfølgelig op på alt det, vi har lært i dag, siger Laila Kildahl Pedersen.
Hendes lærerkollega Lita Villumsen fra Finderuphøj Skole i Viborg, der var mødt frem med tre klasser, er helt enig.
– Arrangementet er i den grad relevant for vores elever. De synes, det er spændende, og har det rigtig sjovt samtidig med, at de lærer en masse, siger Lita Villumsen.
Det er hendes elever Julie og Kasia et godt bevis på.
– Det er da vildt sjovt, men det kan nu også være hårdt og lidt svært, lyder det fra de to piger, mens de bakser med at få fat på anvendelige dele fra henholdsvis en gammel cd-afspiller og en gammel legetøjstraktor.
En åbenbaring
– For et barn kan det være en hel åbenbaring at finde ud af, at der inde i et stykke elektronik, der ikke fungerer mere, gemmer sig nogle elektronik-dele, der kan genanvendes ved produktion af nye elektroniske apparater. af.  Det oplever vi bl.a. her på Forskningens Døgn, som vi har et særdeles godt samarbejde med Revas om. Samtidig medvirker arrangementet til, at vi får en masse børn og lærere fra hele Viborg Kommune i tale.  For os er det en vigtig pointe, understreger konsulent Henrik Bay Madsen fra Naturvidenskabernes Hus.
– Børn er også forbrugere, både nu og i fremtiden. Hos Revas ser vi det derfor som en meget vigtig opgave også at gøre de yngste elever mere bevidste om, at affald er en vigtig ressource, som man ikke bare smider fra sig, men som man sorterer og afleverer på rette sted, så det kan genbruges eller genanvendes. Dette er en fælles opgave for både børn og voksne, og den har fået ny aktualitet nu, hvor klimaforandringerne er kommet højt op på dagsordenen, også blandt børn og unge, siger Pia Vejling, kommunikationsansvarlig hos Revas og en af tovholderne på Forskningens Døgn.