Mærkning og deklarering af farligt affald

Emballager med farligt affald skal mærkes tydeligt, så man kan se, hvad emballagen indeholder

Sørg for at:

  • Fjerne eller slette gamle numre, etiketter, faresedler og lignende.
  • Skrive deklarationsnummer og affaldsgruppe (se deklaration).

Hvis affaldet er farligt gods, så husk:

  • Mærkerne samt UN nummer sættes på siden af emballagen.
  • Affaldsgruppe + deklarationsnummer på siden OG på toppen af emballagen.
  • Mærkningen skal være letlæselig og vandfast.

Alt farligt affald skal have en deklaration

Deklarationen beskriver affaldet og fungerer som transportdokument over for myndighederne.

Deklaration kan fås ved henvendelse til Revas’ Modtagestation for farligt affald på tlf. 86 61 39 55 eller via e-mail: revas@viborg.dk

Vi er behjælpelige og vejleder gerne i udfyldelse af deklaration (transportdokumenter). Oplysningerne om dit affald gemmes i vores IT-system, så du senere kan få oplysninger om leverede mængder i en given periode.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN