Sådan genbruger vi metal

Når du afleverer metal til genbrug, bliver det brugt igen. Det køres til et genanvendelsesanlæg, hvor metal sorteres fra  glas og hård plast, og så kan metallet smeltes om og indgå i produktionen af nyt metalprodukter. Fx stegepander, cykler osv.

Når vi genbruger jern og metal er der store besparelser energimæssigt. Vi kan skære 60% af energiforbruget.

Når vi genbruger aluminium er besparelsen på 95%.
Ved fremstilling af et ton aluminium, sparer vi 10 tons C02, når vi fremstiller det ud af kasserede dåser i stedet for råstoffer.

Det betaler sig

Det ”koster” for miljøet at fremstille nyt aluminium af råstoffer. Et kilo aluminium udvundet af bauxit skaber 85,4 kilo affald, hvorimod et kilo genbrugsaluminium kun giver 3,5 kilo affald. At genbruge mindsker derfor også den forurening der er forbundet med udvinding af råstofferne.