Revas miljøpolitik og arbejdsmiljøpolitik

Revas’ miljøpolitik er, at affaldsselskabet skal opfylde samfundets stigende krav til viden og behandling af affald og dermed være et videncenter der i kombination mellem egne og fremmede affaldsbehandlingsanlæg, kan håndtere eller anvise affald til videre behandling eller placering.

Det er derfor Revas’ formål at etablere og drive eller indgå kontrakt om etablering og drift af de nødvendige anlæg for den tilsluttede kommune til indsamling og behandling af:

  • Dagrenovation
  • Storskrald
  • Haveaffald
  • Handels- og kontoraffald
  • Industriaffald
  • Bygge- og anlægsaffald
  • Affald fra energifremstilling
  • Olie- og kemikalieaffald

Herunder at indbygge genanvendelse i affaldshåndteringen samt at afsætte genanvendelige produkter på bedst mulig måde. Det vil sige, at Revas vil håndtere affald, så der til enhver tid sker mindst mulig miljøbelastning.
Læs hele Revas miljø- og arbejdsmiljøpolitik – download PDF:

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN