• ÆNDRINGER TIL DIN TØMMEORDNING: Ønsker du ændringer i form af øget kapacitet/flere affaldsbeholdere så kontakt Revas for vejledning på 86 61 39 55.
   BEMÆRK! Der skal minimum gå 3 måneder mellem ændringer.

 

  • OPSTARTSTIDSPUNKT: Tømning udføres i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00. Ved helligdagsperioder kan både start og sluttidspunkt være udvidet – starttidspunkt dog tidligst kl. 06.00.
   På udvalgte veje er der givet dispensation til at starte før kl. 7.00 – dog tidligst kl. 6.00. Det er f.eks. særligt befærdede veje, områder ved skoler og lign., større trafikerede indfaldsveje (herunder også enkelte tilstødende stikveje).

 

  • VINTERBEREDSKAB – hvad er dine forpligtelser, klik her.

 

  • STORSKRALD – Viborg Kommune har ikke en ordning for afhentning af storskrald.

 

  • SMS–PÅMINDELSESSERVICE: Du kan tilmelde dig vores sms-service herunder. SMS’en er gratis.

 

 

  • DIN ORDNING: Vil du se hvilken tømningsordning du har – f.eks. tømmeplan, beholdersammensætning m.m., så indtast din adresse herunder …