Brug modtagestationen for farligt affald

Vi indsamler og håndterer alle former for farligt affald fra erhvervsvirksomheder undtagen radioaktiver og eksplosive stoffer.

Revas modtagestation behandler både affald fra virksomheder og fra borgere. Farligt affald fra borgere indsamles via genbrugsstationerne.

Revas er den kommunale indsamler af farligt affald. Vi er miljøcertificerede og har stor erfaring – og I kan derfor være sikre på, at affaldet bliver håndteret sikkert og forsvarligt. Vi henter jeres farlige affald i modtagestationens Miljøbil, hjælper med at deklarere, mærke og vi sørger for sikker transport.

Yderligere information: Regulativ for erhvervsaffald i Viborg kommune.