Nye retningslinjer for genanvendeligt erhvervsaffald fra 1. april 2020
Fra 1. april 2020 kan du ikke længere aflevere genanvendeligt erhvervsaffald på Revas’ affaldscenter på Kirkebækvej 136 i Viborg. Det gælder følgende typer af affald:

  • Have- og parkaffald
  • Beton og tegl
  • Planglas og bilruder
  • Plastkofangere og PVC
  • Gips

Fremover modtager Revas’ affaldscenter udelukkende erhvervsaffald til forbrænding eller deponi. Ændringen sker, fordi Revas som kommunalt affaldsselskab ikke længere må modtage genanvendeligt erhvervsaffald.

Sådan kommer du af med genanvendeligt erhvervsaffald fremover
Du skal stadig sortere og aflevere erhvervsaffald til genanvendelse. Du kan vælge mellem to forskellige måder at aflevere det på:

  1. Du kan indgå en aftale med en godkendt indsamler eller et godkendt behandlingsanlæg, der kan genanvende affaldet. Find alle godkendte indsamlere og behandlingsanlæg i Affaldsregistret på hjemmesiden affaldsregister.ens.dk. På forsiden af hjemmesiden er der en kort vejledning til registrets søgefunktioner. Vi anbefaler, at du følger vej­ledningen.
  2. Du kan mod betaling aflevere det genanvendelige erhvervsaffald på en af Viborg Kommunes seks genbrugsstationer. For at benytte denne ordning skal du:
  • være tilmeldt en genbrugsstationsordning (RevasTag eller sms-løsning),
  • benytte køretøjer på under 3.500 kg + evt. trailer,
  • selv sortere affaldet og aflæsse det uden at bruge kran eller andet mekanisk udstyr.

Du kan læse mere om RevasTag-ordningen mv. HER.

Love og regler
Du kan læse mere om reglerne for erhvervsaffald her:

 

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Revas’ affaldscenter via revas@viborg.dk eller tlf. 86 61 39 55 (vælg Vejeboden).