Olie- og benzinudskillere

Har jeres virksomhed olieholdigt spildevand eller er der risiko for, at olieholdige produkter kan løbe i kloakken? Så har I formentlig tilsluttet en olie- og benzinudskiller med tilhørende sandfang til kloaksystemet. Udskilleren sikrer, at olien udskilles fra vandet og tilbageholdes, inden vandet ledes videre til den offentlige kloak.

En olie- og benzinudskiller med tilhørende sandfang skal tømmes med passende intervaller for at fungere korrekt, og olien ikke føres med ud i kloaksystemet. Derfor har Viborg Kommune indført obligatorisk tømningsordning for alle olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang.

Læs mere på Viborg Kommunes hjemmeside: Spildevand fra virksomheder – tilslutningstilladelse – Viborg Kommune
Se evt. også §17 ”Ordning for affald fra olie-og benzinudskillere med tilhørende sandfang” i regulativ for erhvervsaffald.

Pr. 1. september 2023 varetages den kommunale tømningsordning af Thornvig Jensen/Norva24.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Thornvig Jensen/Norva24 på tlf. 97 12 06 06 eller Viborg Kommunes miljøafdeling på tlf. 87 87 56 33.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN