Landbrugsfolie

Ved landbrugsfolie forstås i denne forbindelse plastfolie, der anvendes på landbrug og gartnerier, og som er mere end 70 my tykt.

Afleveringssted

Landbrugsfolie betragtes som kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald og skal derfor afleveres til en godkendt aftager.

Revas modtager ikke landbrugsfolie fra erhverv – vi henviser i stedet til Affaldsregisteret hvor det er muligt at finde en godkendt aftager af landbrugsfolie.

Er du i tvivl? Så kontakt Revas.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN