Prisliste affaldscentret

pr. 1. januar 2023

Se gældende prisliste her på siden
eller download prislisten som PDF:

Revas affaldscenter priser januar 2022
Revas affaldscenter priser januar 2023

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 7.00 – 16.00.

Alle priser for Affaldscenteret er eksklusiv farligt affald.

Der henvises i øvrigt til gældende sorteringsvejledning for bygge og anlæg.

Alle priser er eksklusiv moms, men inklusiv statsafgift. Statsafgiften for affald til deponering udgør kr. 475,00.

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald
657,00 kr. /ton


Småt brændbart affald (max. 0,5×0,5x1m.)
657,00 kr. /ton


Stort brændbart affald
737,00 kr. /ton


PCB forurenet småt brændbart (<50 ppm, max. 0,5×0,5x1m)
737,00 kr. /ton


PCB forurenede vinduer/døre (<50 ppm)
1.798,00 kr. /ton


Brændbart affald til ekstra neddeling (stort plast/tekstil/folie)
1.164,00 kr. /ton


Deponeringsegnet affald
1.411,00 kr. /ton


Asbestholdigt affald
1.428,00 kr. /ton


PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald (<50 ppm – modtages kun ved henvendelse til Revas mindst 48 timer inden aflevering)
1.428,00 kr. /ton


Kan kun ske ved rekvirering af deklaration hos Revas.


Deponeringsegnet affald
1.309,00 kr. /ton


Asbestholdigt affald
1.326,00 kr. /ton


PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald (<50 ppm)
1.326,00 kr. /ton


Sortering >1.000 kg
3.000,00 kr. /ton


Fejlsortering
5.000,00 kr. /ton


Beton, uknust – kontakt Revas for nærmere oplysninger

Åbningstider for
Revas administration

Kirkebækvej 136
8800 Viborg
Tlf.: 86 61 39 55
Fax: 86 61 03 55
Mandag – tirsdag 8 – 16
Onsdag – fredag 8 – 15