Undervisning og besøg

Noget, der betyder meget for os er, at kendskabet til miljøet og hvordan vi passer på og bevarer naturen, bliver udbredt til så mange som muligt – og gerne så tidligt som muligt.

Når vi har mulighed for det, tilbyder vi at komme på besøg ved børnehaver, skoler, institutioner og foreninger.

Tilbud til indskoling og mellemtrin

Vi tilbyder at besøge indskoling og mellemtrin med et oplæg på ca. 1 time. Vi medbringer materiale som klassen kan arbejde videre med efterfølgende.

Interesseret i besøg?

Kontakt kommunikationsansvarlig Pia Vejling på piv@viborg.dk angående muligheder for besøg.

Har du særlige ønsker, så skriv til os på revas@viborg.dk

Hvad bliver det til?

Hæftet „Nyttig info før du tager på Revas genbrugsstationen“ kan downloades som PDF fil til at printe – klik her >

Forskningens døgn – en årligt tilbagevendende aktivitet

Meget håndgribelige aktiviteter

Under besøget i Naturvidenskabernes Hus undersøgte eleverne affald, der ellers ofte bliver smidt ud, for at finde ud af, hvad der kan bruges igen. Det skete på en meget håndgribelig måde, både i den forurenede sø og i det elektroniske skraldeværksted, hvor eleverne skulle skille forskellig slags elektronik ad. De skulle også prøve kræfter med Revas’ digitale spil om sortering. Og, ikke at forglemme, mødte de Natur Helten i skikkelse af skuespiller Katrine Weigelt, der sammen med børnene bl.a. sang Revas´sang ”Skralderalleri”, skrevet af Gorm Bull Sarning.

”Til skolebrug kan vores ”Naturens Helte” bruges til både indskoling og mellemtrinnet. Se mere her NATURENS HELTE.”

Affalds-emnet fanger eleverne

– På vores skole vil vi gerne give gode affaldsvaner. Emnet interesserer eleverne. Især når det behandles på en så forståelig måde som ved dette arrangement , siger skolepædagog Charlotte Schroll.

Forældrene er også glade for, at deres børn bliver klogere på, hvordan man skal håndtere og sortere affald. Som opbakning var fire af dem derfor taget med til Naturvidenskabernes Hus.

– Det er et fantastisk godt initiativ, og det er en fornøjelse at opleve børnenes engagement, siger to af forældrene, Bianca Bryrup og Karina Nielsen.

– I Naturvidenskabernes Hus er vi utroligt glade for samarbejdet med Revas om dette projekt, som tjener flere formål: Ud over at vi forhåbentlig kunne give børnene nogle gode og fornuftige affaldsvaner skulle arrangementet gerne øge deres interesse for naturfagene. Da vi her henvendte os til de yngste klasser, var vi særligt opmærksomme på, at alle aktiviteter foregik ”i børnehøjde”, siger projektleder Henrik Bay Madsen fra Naturvidenskabernes Hus.

Som afslutning på en god og lidt anderledes skoledag fik alle eleverne overrakt en medalje som bevis på, at de nu er nogle af ”Naturens Helte”, samt et USB-stik, indeholdende sangen og en animationsfilm om affald, natur og miljø.

I alt omkring 450 skoleelever fra Viborg Kommune deltog i ”Skralde-bang-festen”, der stakte sig over tre dage – mandag, tirsdag og onsdag i uge 17.

Links

Følgende links kunne være relevante i undervisningssammenhænge:
Danmarks Miljøundersøgelser: www.dmu.dk
Dit affald (Til undervisningsbrug): www.affald.dk 
elretur håndterer elskrot: www.elretur.dk 
Miljø Info: www.miljoinfo.dk
Miljø- og Energiministeriet: www.mem.dk
Miljøstyrelsen: www.mst.dk
PCB-guiden (Det du bør vide om PCB): www.pcb-guiden.dk
Dansk Affaldsforening (Affaldssamarbejde): www.danskaffaldsforening.dk

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN