TØMMEPLAN 2023
for sommerhuse i Viborg Kommune

Tømmeperioden i sommerhusområderne starter i uge 15 og 16.

Mad/restaffald
Du vil få tømt beholderen til mad/restaffald hver anden uge – i alt
12 gange PLUS en ekstratømning i ugerne efter efterårsferien.

Papir/metal/glas/hård plast
Du vil få tømt beholderen til papir/metal/glas/plast hver fjerde
uge – i alt 6 gange PLUS en ekstratømning i ugerne efter efterårsferien.

 

TØMMEPLANEN 2023
for sommerhuse i Viborg Kommune

Tømmeplan i ULIGE uger:
Ugerne 15-37 + uge 43

Tømmeplan i LIGE uger:
Ugerne 16-38 + uge 44