Tømmeperioden ved sommerhuse i Viborg Kommune starter i uge 14 og 15 og fortsætter de følgende 22 uger (med tømning for mad/restaffald hver anden uge og hver fjerde uge for papir/metal, glas og plast).

PLUS en ekstra tømning i ugen efter efterårsferien.

Tømmeplan for 2021:

Med tømning i LIGE uger:               Ugerne 14 – 36, plus 44
Med tømning i ULIGE uger:             Ugerne 15 – 37, plus 43