Transport af farligt affald

Modtagestationens chauffører er specialuddannede til opgaven.

Miljøbilen, som henter jeres affald, er særligt indrettet i henhold til transportreglerne for farligt affald.

Modtagestationens affaldsdeklaration fungerer som transportdokument.

Modtagestationen sørger for alle nødvendige dokumenter, mærkater osv., der skal bruges for korrekt og lovlig gennemførelse af transport. Disse kan rekvireres ved henvendelse til modtagestationen.

I har som afsendere af farligt affald ansvaret for, at affald og data stemmer overens med informationerne i transportdokumentet:

Navn på afsender og modtager.
Mængdeangivelse (vejes af chaufføren).
Antal og beskrivelse af emballager.
Transport- samt affaldsklassificering.

Bestil afhentning af farligt affald

Er det farlige affald i emballage eller skal det slamsuges?

Miljøbilen afhenter emballeret farligt affald – slamsugeren afhenter pumpbart affald i større mængder.

Bestil afhentning via bestillingsformularen
eller ring til os på tlf. 86 61 39 55.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN