Forsøg med ubemandet vejebod ved Revas Affaldscenter

 

Revas har besluttet at iværksætte et forsøg med ubemandet vejebod i udvalgte tidsrum.

Forsøget sættes i gang den 21. april 2023 og løber frem til slutningen af juni 2023.

Det betyder, at Revas Affaldscenters vejebod i perioden vil være ubemandet i følgende tidsrum hver fredag:

Kl. 07.00 – 08.00
Kl. 15.00 – 16.00

Der vil i ovenstående tidsrum ikke være personale til rådighed ved indvejning. Alle biler, der ønsker at benytte Revas’ affaldscenter i disse tidsrum, skal således kunne foretage ind- og udvejning på egen hånd ved hjælp af vognkort. Der kan heller ikke udstedes papirer, vejesedler eller andet i disse tidsrum.

I er velkomne til at kontakte Revas på 86 61 39 55 eller revas@viborg.dk, hvis I har spørgsmål.

Hvis I ønsker at få et vognkort, skal henvendelse ske i vejeboden – så udsteder vi et vognkort til chaufføren.

Med venlig hilsen

Revas, Viborg Kommune