Ordningen med gratis udlevering af kompost til private fra Viborg Kommunes genbrugsstationer ophører pr. 16. august 2021.

Ordningen ophører, da behandlingen af haveaffald er overgået til behandling hos privat entreprenør pr. 1. september 2020. Herefter har der været et større lager af kompost at trække på, men dette lager er nu ved at være opbrugt, så ordningen kan ikke fortsætte længere.