Genbrugspladserne i Viborg Kommune åbner igen tirsdag den 31. marts 2020

Sundhedsmyndighederne vurderer, at kommunerne kan åbne genbrugspladserne for private, hvis en række sikkerhedsforanstaltninger følges. Viborg Kommune åbner tirsdag, men opfordrer til, at alle vurderer behovet nøje, før de tager på genbrugspladsen.

Udgivet: 29.03.20

Genbrugsstationerne i Stoholm, Ørum, Karup, Møldrup, Bjerringbro og Viborg åbner igen for private tirsdag den 31. marts 2020. Åbningstider for den enkelte genbrugsstation kan findes på revas.dk

For at sikre en hensigtsmæssig betjening og begrænset kø ved genbrugspladserne etableres indtil videre en adgangsmodel baseret på nummerpladenummer. Har du et lige tal i slutnummeret (f.eks. BT XX. XX2) på din bil, har du adgang den 31. marts. Har du et ulige slutnummer, har du adgang den 1. april. Herefter følges lige numre på lige datoer, ulige numre på ulige datoer.

Viborg Kommune anbefaler, at der kun er én person pr. bil, så forsamlingsforbuddet på max. 10 personer kan opretholdes.

Følgende retningslinjer skal desuden overholdes:

  • Hold minimum 2 meters afstand til hinanden og til personalet
  • Overhold personalets anvisninger, så antal biler på pladsen begrænses
  • Medbring egen skovl og kost og del ikke redskaber med andre
  • Forvent kødannelse ved indgang til pladsen og følg de anvisninger som trafikvagten viser dig
  • Vær klar til effektiv aflæsning – hurtigt ind og hurtigt ud. Sorter hjemmefra.
  • Undgå så vidt muligt at benytte toiletforholdene på pladsen
  • Vask hænder eller sprit hænderne af, når du har været på genbrugspladsen

Der vil kun være plads til et begrænset antal biler på til genbrugspladserne ad gangen, og pladsmedarbejderne vil gøre deres bedste for at vejlede – på afstand.

Kapaciteten på pladserne vil være reduceret til omkring en tredjedel af det normale, og Viborg Kommune appellerer derfor til, at den enkelte vurderer, om det er nødvendigt at komme på genbrugspladsen i den nuværende situation.

Besøger man genbrugspladserne, må man forvente længere ventetid, og vi beder derfor om, at alle bevarer tålmodigheden og det gode humør i køen.

Det skal bemærkes, at erhvervsvirksomheder vil have prioritet til pladserne.

Hold øje med åbningstiderne for alle genbrugsstationerne på Revas’ hjemmeside.