Fælles affaldsløsninger

Fælles affaldsløsninger i Viborg Kommune

Påtænker du at etablere en fælles affaldsløsning i dit område, så kan du finde mere information her.

En fælles affaldsløsning bestående af beholdere med hjul kan erstatte den traditionelle affaldsløsning med individuelle beholdere ved den enkelte husstand. 

Det er vigtigt, at alle affaldstyperne er samlet på en placering, og det kan være en løsning med større beholdere på hjul eller en nedgravet affaldsløsning.

Etablering af fælles affaldsløsning er et tilbud, der henvender sig til boligforeninger, grundejerforeninger og ejerforeninger m.m., der selv kan holde opsyn med og vedligeholde pladsen omkring affaldsløsningen, samt håndtere den administrative opgave. Bor du til leje, skal du kontakte din udlejer i forhold til ønsker til din affaldsløsning.

Naboløsning

Undtagelsesvist vil det for nogle borgere også være muligt at lave en slags minifællesløsning med naboen. Der er dog mange forudsætninger, som der skal tages højde for, inden dette kan være en mulighed.
Kontakt Revas for nærmere information og vejledning.

Ansøgning om etablering

Ansøgning om etablering af fælles affaldsløsning med plastbeholdere på hjul skal indsendes via e-mail til revas@viborg.dk eller sendes til Revas, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg.
Benyt vores vejledning til etablering af fælles affaldsløsninger du finder her:

Miljøkassen, tekstilaffald og poser

ved fællesløsninger

Der er ikke fundet en endelig løsning for indsamling af miljøkasser og tekstilaffald ved fællesløsninger. Det afklares i samarbejde med udlejer. De grønne poser til madaffald vil du dog kunne hente på vores genbrugsstationer eller du kan kontakte din udlejer for udlevering.

Viborg midtby (domkirkekvarteret)