Asbest for erhverv

Asbest for erhverv

Har du asbestaffald, fra f.eks. et gammelt tag eller lignende, så skal du fremadrettet være opmærksom på hvordan du håndterer og bortskaffer affaldet korrekt. Se dine muligheder for aflevering herunder. 

Eternit og asbestaffald kan IKKE afleveres på genbrugsstationerne. Som erhvervskunde har du tre muligheder for aflevering. Læs om dem her på siden.

HUSK - Byggeaffald skal anmeldes til kommunen

Hvis der opstår mere end 1 ton byggeaffald har du altid pligt til at anmelde dette til kommunen uanset affaldstype. Anmeldelse skal ske via hjemmesiden bygningsaffald.dk.

Før du går igang

Når du køber big-bags, har du også betalt for afhentning af de fyldte big-bags på adressen samt korrekt bortskaffelse af affaldet.

Du køber big-bags og bestiller afhentning nedenfor.

Når du har købt big-bags, skal du selv afhente dem på en af Revas' genbrugsstationer.

Når du er færdig

Når du er klar til at få afhentet de fyldte big-bags, skal du bruge dit ordrenummer for at bestille en afhentning.

Revas afhenter kun big-bags inden for kommunegrænsen, og der kan kun afhentes eternit-/asbestaffald i big-bags, som er købt hos Revas (med Viborg Kommune-logo).

Vær opmærksom på, at du har pakket og placeret asbestaffaldet som beskrevet i den udleverede vejledning, så kranbilen kan hente affaldet.

Ligesom private, kan du som erhverv også bestille big-bags til bortskaffelse af asbestaffald.

Hvis man ønsker at benytte henteordningen, skal eternit-/asbestaffaldet fremover pakkes i big-bags, som hentes af Revas på afhentningsadressen. For at sikre korrekte miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold skal det asbestholdige affald altid pakkes i big-bags.

Der kan vælges mellem to størrelser big-bags - se dine muligheder længere nede på denne side.

 1. Aflevering direkte til deponeringsanlæg

  Viborg Kommune anviser asbestholdigt affald til bortskaffelse gennem Revas.

  Hvis du ønsker at køre affaldet direkte til deponeringsanlægget, skal du først indhente en deklaration på affaldet hos Revas. Vær opmærksom på at det kan tage op til 7 hverdage. 

 2. Aflevering på Revas Affaldscenter

  Som erhverv kan du også vælge at aflevere asbestaffald på vores affaldscenter på Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Her skal hele plader stables på paller i lukket, gennemsigtig plastemballage, f.eks. plastfolie lukket med tape. Knækkede plader, smulder samt skifereternit emballeres i forseglede big-bags. Hver enkelt emballage skal være forsynet med en mærkat, der oplyser om, at stoffet er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko.

  Revas forbeholder sig retten til at afvise modtagelse af asbestholdigt affald, som ikke er tæt og forseglet.

  Priser for bortskaffelse kan ses her

Køb af

BIG-BAGS

En stor big-bag

indeholder maks. 1.000 kg. svarende til ca. 50 tagplader i størrelsen 109 x 118 cm.

Pris pr. big-bag inklusive afhentning: Kr.  1.549,-
Prisen er momsfritaget, og er gældende for såvel private som erhvervskunder.

En lille big-bag

indeholder maks. 500 kg. svarende til ca. 25 tagplader i størrelsen 109 x 118 cm.

Pris pr. big-bag inklusive afhentning: 1.099,- kr.
Prisen er momsfritaget, og er gældende for såvel private som erhvervskunder.