Asbest for private

Hvordan skal du bortskaffe dit

Asbestaffald?

Har du asbestaffald, fra f.eks. et gammelt tag eller lignende, så skal du fremadrettet være opmærksom på hvordan du håndterer og bortskaffer affaldet korrekt. Se dine muligheder for aflevering herunder. 

OBS

Eternit- og asbestaffald kan IKKE afleveres på genbrugsstationerne.

HUSK - Byggeaffald skal anmeldes til kommunen

Hvis der opstår mere end 1 ton byggeaffald har du altid pligt til at anmelde dette til kommunen uanset affaldstype. Anmeldelse skal ske via hjemmesiden bygningsaffald.dk.

Før du går igang

Når du køber big-bags har du også betalt for afhentning af de fyldte big-bags på adressen, samt korrekt bortskaffelse af affaldet.

Du køber big-bags og bestiller afhentning nedenfor.

Når du har købt big-bags, skal du selv afhente dem på en af Revas genbrugsstationer eller i administrationen i Viborg. 

 

Når du er færdig

Når du er klar til at få afhentet de fyldte big-bags, skal du bruge dit ordrenummer for at bestille en afhentning.

Revas afhenter kun big-bags inden for kommunegrænsen, og der kan kun afhentes eternit-/asbestaffald i big-bags, som er købt hos Revas (med Viborg Kommune-logo).

Vær opmærksom på, at du har pakket og placeret asbestaffaldet som beskrevet i den udleverede vejledning, så kranbilen kan hente affaldet.

Du vil stadig have mulighed for at aflevere en mindre mængde eternit-/asbestaffald på Revas Affaldscenter i Viborg mod betaling.

Der kan maksimalt afleveres ca. 50 kg eternit-/asbestaffald (svarende til ca. 3 tagplader) på denne måde. Eternit-/asbestaffaldet skal være støvtæt emballeret i 2 lag plast ved afleveringen. Du skal selv være i stand til at aflæsse tagpladerne og placere dem i den anviste container på Affaldscentret.

Aflevering af mindre mængder eternit-/asbestaffald sker ved henvendelse til Revas’ vejebod i Affaldscentrets almindelige åbningstid.

Der afregnes til en enhedspris. Betaling kan ske med Dankort.

Pris pr. aflevering: 85,- kr.
Prisen er momsfritaget, og er gældende for private kunder.

Afhentning af eternit-/asbestaffald hjemme ved dig

Du skal benytte vores henteordning, hvis du har mere end 50 kg. eternit-/asbestaffald. Henteordningen fungerer ved at du, længere nede på denne side, bestiller en big-bag, som du efterfølgende afhenter på en genbrugsstation efter eget valg. Den fyldte big-bag stilles klar til afhentning efter vores vejledning og du bestiller herefter en afhentning, som Revas udfører inden for 10 hverdage. For at sikre korrekte miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold skal det asbestholdige affald altid pakkes i big-bags.

Der kan vælges mellem to størrelser big-bags - se dine muligheder og få mere information længere nede på denne side.

Køb af

BIG-BAGS

En stor big-bag

indeholder maks. 1.000 kg. svarende til ca. 50 tagplader i størrelsen 109 x 118 cm.

Pris pr. big-bag inklusive afhentning: Kr.  1.549,-
Prisen er momsfritaget, og er gældende for såvel private som erhvervskunder.

En lille big-bag

indeholder maks. 500 kg. svarende til ca. 25 tagplader i størrelsen 109 x 118 cm.

Pris pr. big-bag inklusive afhentning: 1.099,- kr.
Prisen er momsfritaget, og er gældende for såvel private som erhvervskunder.