Byggeaffald

Det er godt håndværk at have styr på affaldsreglerne

Har du styr på anmeldereglerne for byggeaffald?

Hvis du håndterer affaldet forkert, kan du risikere at sprede miljø- og sundhedsfarlige stoffer. Derfor skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen, inden du bygger om.

Godt håndværk holder længere og belaster ikke omgivelserne. Derfor handler godt håndværk også om at håndtere dit byggeaffald rigtigt – uanset om du er håndværker eller handyman.

I Danmark genanvender vi store dele af vores byggeaffald. Men hvis affaldet ikke håndteres rigtigt, risikerer du at sprede miljøfarlige stoffer, som kan skade din og dine nærmestes sundhed og vores fælles miljø.

Anmelderegler

for byggeaffald

Byggeaffald skal anmeldes til kommunen, to uger inden du begynder at rive ned eller at renovere – uanset om du skal rive en hel væg ned eller blot skifte et vindue.

Anmeldereglerne gælder for alle byggeprojekter, der opfylder et af disse kriterier:

  • Skaber mere end ét ton affald.
  • Hvor bygningen eller den del af bygningen, der nedrives eller renoveres er større end 10 m2.
  • Omfatter udskiftningen af termoruder.
  • Er bygningen etableret eller renoveret i perioden mellem 1950 og 1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

Det er nemt at anmelde byggeaffaldet. Det eneste, du skal gøre er, at udfylde og indsende et anmeldeskema, som du kan finde på din kommunes hjemmeside eller via de offentlige portaler: