Genbrugsstationer

Genbrugsstationen

For køretøjer op til 3500 kg.

Som virksomhed skal du være tilmeldt RevasTag-ordninngen for at få adgang til genbrugsstationerne.

RevasTag-ordningen

Abonnement eller betaling pr. besøg?

Ønsker du at bruge genbrugsstationerne til dit erhvervsaffald, skal du tilmelde dig hos Revas. Gennem vores RevasTag-ordning, som den hedder, kan du få adgang til genbrugsstationerne via abonnement eller betaling pr. besøg.

Bemærk, at virksomheder kun har adgang på Viborg Kommunes genbrugsstationer, hvis de er tilmeldt en ordning med abonnement eller betaling pr. besøg.

Du vælger selv, om du vil betale en fast pris for fuld adgang til genbrugsstationerne i et helt år (abonnement), eller om du vil betale for antallet af besøg på genbrugsstationerne (betaling pr. besøg).

Bemærk, at en abonnementsordning kun må benyttes af den institution eller virksomhed (P-enhed), som abonnementet er tilknyttet. Hvis der ønskes fælles adgang på tværs af P-enheder, skal der indgås særlig aftale herom med Revas. En tværgående ordning for flere P-enheder skal altid oprettes med betaling pr. besøg, og de tilknyttede P-enheder skal oplyses til Revas.

Uanset om du vælger abonnement eller betaling pr. besøg, vil du få udleveret én eller flere RevasTags. Dem skal du sætte i forruden i de køretøjer, du bruger ved besøg på genbrugsstationerne.

En RevasTag er en elektronisk enhed, udstyret med et unik ID til hver enkelt virksomhed. Når du kører ind på en genbrugsstation, bliver RevasTag’en aflæst og registreret.

Med en RevasTag kan du besøge genbrugsstationerne lige så tit, du ønsker det. Det gælder dog kun for køretøjer med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg samt eventuelt en godkendt trailer. Vejer dit køretøj over 3500 kg, vil du blive henvist til Revas’ affaldscenter, som tager imod køretøjer i alle størrelser.

 

Bestilling

af RevasTag-ordning

Du skal bruge følgende oplysninger ved tilmelding til RevasTag-ordningen:

  • Virksomhedens navn, CVR-nummer og P-nummer
  • E-mailadresse, navn og telefonnummer på kontaktperson i virksomheden
  • Antal biler, du ønsker tilmeldt ordningen.
  • Hvilken biltype, du typisk bruger til genbrugsstationen (f.eks. personbil med trailer). Gælder kun, hvis du vælger en ordning med betaling pr. besøg.

Du vil herefter modtage det ønskede antal RevasTags med posten. Har du akut behov for RevasTags, kan du efter aftale hente dem hos Revas, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg.

Du kan efter tilmelding se oversigter over dine tilmeldinger og dine besøg på genbrugsstationen via vores virksomhedslogin. Login foretages med din medarbejdersignatur (MitID), og hvis virksomheden har flere P-numre, kræves desuden en adgangskode (fremgår af faktura eller rekvireres hos Revas).

Sorteringsguiden

Er du i tvivl om sorteringen af affald, kan du benytte dig af sorteringsguiden.
Du finder den via knappen nedenfor.

Finder du ikke det du søger? Så send os en besked på revas@viborg.dk - så får vi det tastet ind i vores sorteringsguide, så det vil stå der i fremtiden til gavn for alle brugere.

Prisliste

Personbil Kr. 179,-
Personbil med trailer Kr. 337,-
Kasse- eller ladvogn (maks. 3500 kg) Kr. 425,-
Kasse- eller ladvogn med trailer (maks. 3500 kg + trailer) Kr. 709,-

Øvrige virksomheder(*) med maks. 10 besøg pr. kalenderår   Kr. 2.182,-
Virksomheder med 0–1 ansatte   Kr. 4.552,-
Virksomheder med 2–10 ansatte   Kr. 6.600,-
Virksomheder med mere end 10 ansatte   Kr. 15.490,-

Fast pris for aflevering af op til 200 kg farligt affald pr. kalenderår er 350,- kr. (dette omfatter ikke eternit-/asbestaffald). Prisen er ekskl. moms.

Farligt affald ud over 200 kg pr. kalenderår afregnes med 6,- kr. pr. kg.

Aflevering af farligt affald på Viborg Kommunes genbrugsstationer forudsætter, at virksomheden er tilmeldt RevasTag-ordningen. Ovenstående priser lægges oven i betalingen pr. besøg eller abonnement.

Bemærk, at eternit-/asbestaffald fremover indsamles via en henteordning i big-bags med afhentning på adressen hos kommunens borgere og virksomheder. Der kan ikke længere afleveres eternit-/asbestaffald på Viborg Kommunes genbrugsstationer.

Prisbetingelser

Priserne er ekskl. moms.
Ved tilmelding skal du vælge den vogntype, du typisk kører med (f.eks. personbil med trailer).
Afvigelser herfra skal du melde til pladsmedarbejderen ved det enkelte besøg, straks du kommer på pladsen. F.eks. hvis du en dag ikke har trailer med.

*) Gælder ikke håndværkere og anlægsgartnere.

 

Farligt affald

Virksomheder med en RevasTag-ordning kan mod ekstra betaling benytte genbrugsstationerne til aflevering af farligt affald (dog ikke eternit/asbest). For et fast årligt beløb kan virksomheden aflevere op til 200 kg farligt affald pr. kalenderår via genbrugsstationerne. Betalingen skal lægges oveni betalinger for besøg eller abonnement via RevasTag-ordningen.

Virksomheder

uden for Viborg Kommune

Driver du virksomhed uden for Viborg Kommune, kan du tilmelde dig RevasTag-ordningen på lige fod med virksomheder hjemmehørende i kommunen.

Nye regler!

Asbestaffald

Har du asbestaffald, fra fx et gammel tag el. lign., så skal du fremadrettet være opmærksom på, hvordan du bortskaffer det korrekt. Der er forskel på kravene afhængig af mængden. Se dine muligheder herunder.

Eternit- og asbestaffald kan IKKE afleveres på genbrugs-stationerne, men vil fremover indsamles i bigbags på adressen hos kommunens borgere og virksomheder mod betaling.