Informationsmateriale

Sorteringspjecen 2024

Plakat med 10 affaldstyper

Der er udarbejdet en plakat med de 10 affaldstyper samlet, til ophæng i fx foreninger eller daginstituatioenr.

Plakater til print

Plakater med hver piktogram, billede og teksteksempler. Klar til print.

Brochure om hjemmekompostering

Revas har lavet en vejledning, der kan hjælpe dig i gang med at kompostere derhjemme.

Regulativer vedr.

husholdningsaffald og erhvervsaffald

Herunder kan du se Viborg Kommunes affaldsregulativer.

Andre

Andre

Vi samarbejder gerne med uddannelsesinstitutioner, foreninger, virksomhedsbesøg, netværksgrupper og lignende