Medicin og klinisk risikoaffald

Medicin og klinisk risikoaffald

Revas indsamler klinisk risikoaffald og medicinaffald fra institutioner, klinikker, læger og apoteker i Viborg Kommune.

Klinisk risikoaffald

Bl.a. farligt affald fra sygehuse, læger, tandlæger, dyrlæger, plejehjem og laboratorier.

Hvis jeres institution/virksomhed skaber klinisk risikoaffald, er I forpligtet til at følge særlige bestemmelser for indsamling og bortskaffelse.

Klinisk risikoaffald er smitteførende, uhygiejnisk og sundhedsfarligt affald som f.eks.:

  • kanyler og andre skarpe eller stikkende instrumenter
  • blodigt forbindingsmateriale, bandager og lign.
  • smitteførende affald i form af fækalforurenede bleer, lagner, klyx og lign.
  • mikrobiologiske dyrkningsmedier, petriskåle og lign.
  • plastspidser til sug samt kasserede instrumenter som bor, rodkanalinstrumenter og lign.

Affaldet skal emballeres i godkendt emballage.

Medicinaffald

Medicinaffald kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, hvis ikke det indsamles og behandles korrekt.

Medicinaffald er bl.a. fejlproduceret medicin eller ubrugt medicin (medicinrester), der ikke har været i kontakt med patienter - f.eks. flydende medicin, salver, tabletter, kapsler, infusionsvæsker m.m.

Prisliste

Medicinaffald
6,90 kr. pr. kg. 

Klinisk risikoaffald
4,69 kr. pr. kg. 

Prisen er inkl. afhentning, emballage og bortskaffelse. Ekskl. moms.

Bestil afhentning

Afhentning

Affaldstype: Medicin
Beskriv efter bedste evne hvor meget affald der ønskes afhentet.
Affaldstype: Klinisk risikoaffald
Beskriv efter bedste evne hvor meget affald der ønskes afhentet.

Levering

Vælg emballagetyper
Skriv antal i felterne herunder

Over 100 kg

Sådan behandler du madaffald

Hvis din virksomhed har mere end 100 kg madaffald om ugen, skal du sende affaldet direkte til et godkendt modtageanlæg.

Har din virksomhed under 100 kg madaffald om ugen, kan du enten bortskaffe det i jeres beholder til dagrenovation eller via en godkendt affaldstransportør. Dem finder du her i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Vejledning til virksomheder

om anmeldelse og bortskaffelse af erhvervsaffald

Revas har udarbejdet en drejebog til virksomheder om håndtering af erhvervsaffald. Den beskriver de nationale og kommunale regler på området og er en praktisk vejledning i anmeldelse, sortering og korrekt bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt farligt affald. Vejledningen omhandler desuden bortskaffelse af dagrenovationslignende affald fra erhverv.