Husholdningsaffald

Har din virksomhed husholdningsaffald?

Så kan du tilmelde din virksomhed vores standardaffaldsløsning.

Alle virksomheder skal på lige fod med private husstande, sortere affaldet i de samme typer affald. Revas kan tilbyde en affaldsløsning til din virksomhed, hvis du kan nøjes med en standardløsning. Eller du kan benytte en privat renovatør til at hente dit husholdningsaffald fra din virksomhed.

Du kan se mere om vores standardløsning ved at klikke på knappen herunder.

Over 100 kg.

Sådan behandler du madaffald

Hvis din virksomhed har mere end 100 kg. madaffald om ugen, skal du sende affaldet direkte til et godkendt modtageanlæg.

Har din virksomhed under 100 kg. madaffald om ugen, kan du enten bortskaffe det i jeres beholder til dagrenovation eller via en godkendt affaldstransportør. Dem finder du her i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Vejledning til virksomheder

om anmeldelse og bortskaffelse af erhvervsaffald

Revas har udarbejdet en drejebog til virksomheder om håndtering af erhvervsaffald. Den beskriver de nationale og kommunale regler på området og er en praktisk vejledning i anmeldelse, sortering og korrekt bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt farligt affald. Vejledningen omhandler desuden bortskaffelse af dagrenovationslignende affald fra erhverv.