Affaldscenter

Affaldscenter

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 8.00 - 15.00 

Kun med bomkort til selvbetjening:
Mandag - fredag kl. 7.00 - 8.00 og
Mandag - fredag kl. 15.00 - 16.00 

Priser på affaldscenteret

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald
657,00 kr. /ton

Småt brændbart affald (max. 0,5×0,5x1m.)
657,00 kr. /ton

Stort brændbart affald
737,00 kr. /ton

PCB forurenet småt brændbart (<50 ppm, max. 0,5×0,5x1m)
737,00 kr. /ton

PCB forurenede vinduer/døre (<50 ppm)
1.798,00 kr. /ton

Brændbart affald til ekstra neddeling (stort plast/tekstil/folie)
1.164,00 kr. /ton

Deponeringsegnet affald
1.411,00 kr. /ton

Asbestholdigt affald
1.428,00 kr. /ton

PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald
(<50 ppm – modtages kun ved henvendelse til Revas mindst 48 timer inden aflevering)
1.428,00 kr. /ton

Kan kun ske ved rekvirering af deklaration hos Revas.

Deponeringsegnet affald
1.309,00 kr. /ton

Asbestholdigt affald
1.326,00 kr. /ton

PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald
(<50 ppm)
1.326,00 kr. /ton

Sortering >1.000 kg
3.000,00 kr. /ton

Fejlsortering
5.000,00 kr. /ton

Brændbart, farligt byggeaffald
6,85 kr. /kg.

Ikke brændbart, farligt byggeaffald
9,04 kr. /kg.

Prisbetingelser

Alle priser for affaldscenteret er eksklusiv farligt affald.

Alle priser er eksklusiv moms, men inklusiv statsafgift. Statsafgiften for affald til deponering udgør 475,00 kr.

Hvad skal du gøre med din virksomheds genanvendelige affald?

På affaldscenteret modtager vi kun affald, der ikke kan genanvendes. Det vil sige affald, der skal deponeres eller brændes. 

Hvis din virksomhed har affald, der kan genanvendes, så skal din virksomhed selv finde godkendte og registrerede indsamlere og genanvendelsesanlæg, som må modtage jeres genanvendelige affald. Godkendte indsamlere og anlæg er registrerede i Affaldsregistret – et nationalt register, der varetages af Miljøstyrelsen.

Det er også muligt for (nogle) virksomheder at aflevere genanvendeligt affald på vores genbrugsstationer, hvilket kræver en RevasTag.